Spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou Oberbank


Možnosť zabezpečenia nehnuteľnosťou ktorá je v SR alebo aj v Rakúsku. Poskytnutie úveru bez dokazovania účelu použitia.

Klient môže požiadať o úver na obchodných miestach banky v Bratislave, Nitre a Žiline.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Bezúčelová na čokoľvek 1 500 € NEOBMEDZENÁ 3 20 80 % 80 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úverová kampaň od 22.10.2019 do 31.1.2020

Úrokové sadzby: 

  • Fix 3 od 1,10% p.a.
  • Fix 4 od 1,10% p.a.
  • Fix 5 od 1,15% p.a.
  • Fix 6 od 1,20% p.a.
  • Fix 7 od 1,30% p.a.
  • Fix 10 od 1,45% p.a.

Podmienkou pre získanie zvýhodnených úrokových sadzieb je:

  • otvorenie bežného účtu
  • zasielanie príjmu na účet v Oberbank  (vedenie bežného účtu je na 12 mesiacov zdarma)

Možnosť získať povolené prečerpanie na bežnom účte.

Banka poskytuje 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru pri fixáciach 3, 4, 5, 6, 7 a 10 rokov. Pri fixáciach 1, 2, 8, 9  rokov je poplatok za spracovanie úveru 0,7 % z objemu, min 330 € pri jednorazovom čerpaní úveru a pri postupnom čerpaní úveru banka poskytuje úver s poplatkom 0,9 % z objemu, min. 350 €.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Áno, mimoriadna splátkado do výšky 20% z aktuálneho zostatku istiny úveru v období 1 mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy Nie

Podmienkou je vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), pravidelný príjem, založenie vhodnej nehnuteľnosti a vinkulácia poistenia nehnuteľnosti v prospech banky.

Doklady preukazajúce právne postavenie a totožnosť klienta.

Predložiť banke do konca februára bežného roku potvrdenie svojho zamestnávateľa o zdaniteľných príjmoch dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
150 € 150 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením úveru do výšky max. 1 % z objemu predčasne splatení istiny
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Základná úroková sadzba ECB platná v prvý de ň omeškania + 5 % p.a 18 € 38 €