Účet Klasik Oberbank


Účet je možné zriadiť len v pobočkách Oberbanky, t.j. Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín a Žilina.

Možnosť nastaviť Sporiacu automatiku, t.j. na sporiaci účet sa prevádza celý zostatok.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 10 € Áno, 1x mesačne bezplatne elektronicky alebo poštou. Pri osobnom preberaní výpisu v pobočke banky za poplatok 1,50 €/výpis.

Doklad totožnosti

Zloženie balíka
  • Vedenie platobného účtu v EUR
  • Výpis z účtu 1x v mesiaci poštou alebo elektronicky (frekvencia výpisov: denne, týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
  • Elektronické bankovníctvo eBanking private/App
  • Zriadenie / zmena / zrušenie trvalých príkazov na úhradu  elektronickým bankovníctvom (eBanking)
  • Zúčtovanie 3 účtovných položiek:
  • 1 z nasledovných automatických transakcií:

- došlá SEPA platba
- realizácia trvalého príkazu na úhradu
- realizácia platobného príkazu na SEPA inkaso

  • 1 z nasledovných elektronických transakcií: 

- platobný príkaz na SEPA úhradu elektronickým bankovníctvom

  • 1 z nasledovných transakcií na pobočke

- výber hotovosti
- platobný príkaz na úhradu 

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
0 0 1 6
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
1 0 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
0 Nie Áno, Internet banking
Mesačný poplatok za balík
3 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0,29 € 6 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0,29 € 0,29 € 0,29 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
2,00 €, hotovostný vklad treťou osobou za poplatok 6,00 €. S poplatkom 6,00 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0,29 € 1 € 1 € 0,75% + 1,82 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje