Podielové fondy - grafy

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(2,007.65 mil.€)
27.174%
VÚB AM
(1,557.91 mil.€)
21.087%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,456.53 mil.€)
19.715%
AM Slov.Sporiteľne
(645.37 mil.€)
8.735%
IAD
(480.66 mil.€)
6.506%
KBC
(425.98 mil.€)
5.766%
AXA
(238.17 mil.€)
3.224%
(156.00 mil.€)
2.112%
HB REAVIS
(126.48 mil.€)
1.712%
EURIZON Capital
(91.39 mil.€)
1.237%
FRANKLIN TEMPLETON
(79.82 mil.€)
1.080%
C QUADRAT
(66.65 mil.€)
0.902%
AMUNDI
(47.53 mil.€)
0.643%
NN
(3.63 mil.€)
0.049%
BNP Paribas
(3.18 mil.€)
0.043%
DELUBAC AM
(0.59 mil.€)
0.008%
CIMB Principal AM
(0.42 mil.€)
0.006%
RELIANCE AM
(0.09 mil.€)
0.001%
RELIANCE AM
(0.04 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
7,388.09 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
0.47%
3.85%
Dlhopisové fondy
-0.53%
-0.20%
Fondy alternatívnych investícií
-2.30%
-2.09%
Fondy krátkodobých investícií
0.12%
0.36%
Fondy peňažného trhu
0.82%
1.28%
Realitné fondy
2.83%
3.17%
Štruktúrované fondy
-1.92%
-0.13%
Vyvážené fondy
0.00%
0.00%
Zmiešané fondy
-0.41%
0.85%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 04.09.2020