Podielové fondy - grafy

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(2,065.75 mil.€)
26.986%
VÚB AM
(1,680.72 mil.€)
21.956%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,479.46 mil.€)
19.327%
AM Slov.Sporiteľne
(672.41 mil.€)
8.784%
IAD
(485.54 mil.€)
6.343%
KBC
(449.71 mil.€)
5.875%
AXA
(254.10 mil.€)
3.320%
(163.73 mil.€)
2.139%
HB REAVIS
(122.37 mil.€)
1.599%
EURIZON Capital
(80.81 mil.€)
1.056%
FRANKLIN TEMPLETON
(79.51 mil.€)
1.039%
C QUADRAT
(66.95 mil.€)
0.875%
AMUNDI
(45.94 mil.€)
0.600%
NN
(3.70 mil.€)
0.048%
BNP Paribas
(3.01 mil.€)
0.039%
DELUBAC AM
(0.62 mil.€)
0.008%
CIMB Principal AM
(0.42 mil.€)
0.005%
RELIANCE AM
(0.09 mil.€)
0.001%
RELIANCE AM
(0.04 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
7,654.87 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
16.77%
7.10%
Dlhopisové fondy
3.50%
0.76%
Fondy alternatívnych investícií
-2.99%
-2.70%
Fondy krátkodobých investícií
1.20%
0.52%
Fondy peňažného trhu
1.73%
1.39%
Realitné fondy
3.38%
3.35%
Štruktúrované fondy
6.42%
2.12%
Vyvážené fondy
0.00%
0.00%
Zmiešané fondy
6.07%
2.43%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 14.02.2020