Podielové fondy - grafy

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(1,773.56 mil.€)
25.364%
VÚB AM
(1,500.58 mil.€)
21.460%
AM Slov.Sporiteľne
(1,134.85 mil.€)
16.230%
PRVÁ PENZIJNÁ
(958.51 mil.€)
13.708%
PIONEER Investments
(468.03 mil.€)
6.693%
KBC
(428.64 mil.€)
6.130%
IAD
(287.47 mil.€)
4.111%
AXA
(179.03 mil.€)
2.560%
HB REAVIS
(71.20 mil.€)
1.018%
FRANKLIN TEMPLETON
(57.42 mil.€)
0.821%
(56.77 mil.€)
0.812%
C QUADRAT
(56.37 mil.€)
0.806%
BNP Paribas
(4.53 mil.€)
0.065%
DELUBAC AM
(4.46 mil.€)
0.064%
EURIZON Capital
(3.20 mil.€)
0.046%
NN
(2.48 mil.€)
0.035%
PIRAEUS Bank
(2.23 mil.€)
0.032%
CIMB Principal AM
(1.10 mil.€)
0.016%
NFD Aureus
(1.02 mil.€)
0.015%
INCA Investments
(0.51 mil.€)
0.007%
RELIANCE AM
(0.22 mil.€)
0.003%
SANLAM
(0.17 mil.€)
0.002%
RELIANCE AM
(0.12 mil.€)
0.002%
Celkový objem majetku
6,992.46 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
16.30%
6.63%
Dlhopisové fondy
2.59%
2.34%
Fondy alternatívnych investícií
4.03%
-3.75%
Fondy krátkodobých investícií
0.41%
0.44%
Fondy peňažného trhu
-0.05%
0.05%
Realitné fondy
3.56%
3.44%
Štruktúrované fondy
6.57%
2.71%
Zmiešané fondy
3.89%
1.68%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 07.04.2017