Podielové fondy - grafy

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,551.47 mil.€)
53.378%
AM Slov.Sporiteľne
(672.43 mil.€)
23.135%
KBC
(439.78 mil.€)
15.130%
(105.11 mil.€)
3.616%
C QUADRAT
(76.98 mil.€)
2.648%
TATRA AM
(56.71 mil.€)
1.951%
NN
(4.11 mil.€)
0.141%
Celkový objem majetku
2,906.59 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
44.50%
8.64%
Dlhopisové fondy
9.47%
1.80%
Fondy alternatívnych investícií
31.60%
-2.48%
Fondy krátkodobých investícií
3.57%
0.73%
Fondy peňažného trhu
0.10%
1.13%
Realitné fondy
2.50%
2.67%
Štruktúrované fondy
12.67%
1.46%
Vyvážené fondy
0.00%
0.00%
Zmiešané fondy
15.89%
3.12%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 02.04.2021