Podielové fondy - grafy

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(2,077.64 mil.€)
26.581%
VÚB AM
(1,677.70 mil.€)
21.464%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,342.35 mil.€)
17.174%
AM Slov.Sporiteľne
(654.99 mil.€)
8.380%
AMUNDI
(572.38 mil.€)
7.323%
IAD
(423.60 mil.€)
5.419%
KBC
(419.24 mil.€)
5.364%
AXA
(225.11 mil.€)
2.880%
(156.93 mil.€)
2.008%
HB REAVIS
(96.84 mil.€)
1.239%
FRANKLIN TEMPLETON
(73.43 mil.€)
0.939%
C QUADRAT
(52.76 mil.€)
0.675%
EURIZON Capital
(36.12 mil.€)
0.462%
NN
(3.18 mil.€)
0.041%
BNP Paribas
(1.81 mil.€)
0.023%
PIRAEUS Bank
(0.69 mil.€)
0.009%
DELUBAC AM
(0.61 mil.€)
0.008%
CIMB Principal AM
(0.47 mil.€)
0.006%
INCA Investments
(0.28 mil.€)
0.004%
RELIANCE AM
(0.11 mil.€)
0.001%
SANLAM
(0.06 mil.€)
0.001%
RELIANCE AM
(0.04 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
7,816.32 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
-0.87%
6.37%
Dlhopisové fondy
0.44%
0.21%
Fondy alternatívnych investícií
-7.16%
-0.41%
Fondy krátkodobých investícií
0.27%
0.35%
Fondy peňažného trhu
1.72%
1.07%
Realitné fondy
3.57%
3.38%
Štruktúrované fondy
0.54%
1.90%
Zmiešané fondy
-0.69%
2.23%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 17.05.2019