Podielové fondy - grafy

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(1,916.12 mil.€)
27.101%
VÚB AM
(1,513.76 mil.€)
21.410%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,438.95 mil.€)
20.352%
AM Slov.Sporiteľne
(614.79 mil.€)
8.695%
IAD
(441.02 mil.€)
6.238%
KBC
(405.75 mil.€)
5.739%
AXA
(220.52 mil.€)
3.119%
(136.36 mil.€)
1.929%
HB REAVIS
(129.71 mil.€)
1.835%
EURIZON Capital
(76.46 mil.€)
1.081%
FRANKLIN TEMPLETON
(69.39 mil.€)
0.981%
C QUADRAT
(58.07 mil.€)
0.821%
AMUNDI
(42.14 mil.€)
0.596%
NN
(3.16 mil.€)
0.045%
BNP Paribas
(2.88 mil.€)
0.041%
DELUBAC AM
(0.59 mil.€)
0.008%
CIMB Principal AM
(0.42 mil.€)
0.006%
RELIANCE AM
(0.09 mil.€)
0.001%
RELIANCE AM
(0.04 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
7,070.24 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
-7.00%
-0.18%
Dlhopisové fondy
-1.49%
-1.11%
Fondy alternatívnych investícií
-12.88%
-4.45%
Fondy krátkodobých investícií
-0.52%
-0.00%
Fondy peňažného trhu
1.39%
1.36%
Realitné fondy
3.08%
3.28%
Štruktúrované fondy
-5.33%
-1.51%
Vyvážené fondy
0.00%
0.00%
Zmiešané fondy
-3.17%
-0.60%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 15.05.2020