Podielové fondy - grafy

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(1,996.81 mil.€)
25.951%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,557.39 mil.€)
20.240%
VÚB AM
(1,466.68 mil.€)
19.061%
AM Slov.Sporiteľne
(653.23 mil.€)
8.489%
IAD
(562.86 mil.€)
7.315%
KBC
(457.87 mil.€)
5.950%
UNIQA
(273.65 mil.€)
3.556%
(218.20 mil.€)
2.836%
EURIZON Capital
(135.01 mil.€)
1.755%
HB REAVIS
(127.39 mil.€)
1.656%
FRANKLIN TEMPLETON
(100.06 mil.€)
1.300%
C QUADRAT
(82.34 mil.€)
1.070%
AMUNDI
(54.96 mil.€)
0.714%
NN
(4.25 mil.€)
0.055%
BNP Paribas
(3.94 mil.€)
0.051%
Celkový objem majetku
7,694.64 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
32.04%
8.91%
Dlhopisové fondy
2.18%
1.17%
Fondy alternatívnych investícií
32.15%
2.63%
Fondy krátkodobých investícií
1.26%
0.64%
Fondy peňažného trhu
-0.09%
0.99%
Realitné fondy
2.32%
2.96%
Štruktúrované fondy
10.63%
2.12%
Vyvážené fondy
0.00%
0.00%
Zmiešané fondy
11.75%
3.08%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 11.06.2021