Podielové fondy - grafyHodnotenie
6x

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(2,082.75 mil.€)
25.447%
VÚB AM
(1,751.62 mil.€)
21.401%
AM Slov.Sporiteľne
(1,452.22 mil.€)
17.743%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,160.51 mil.€)
14.179%
AMUNDI
(598.40 mil.€)
7.311%
KBC
(435.79 mil.€)
5.324%
IAD
(362.65 mil.€)
4.431%
(137.98 mil.€)
1.686%
HB REAVIS
(76.44 mil.€)
0.934%
FRANKLIN TEMPLETON
(66.24 mil.€)
0.809%
C QUADRAT
(45.32 mil.€)
0.554%
EURIZON Capital
(4.84 mil.€)
0.059%
NN
(2.99 mil.€)
0.037%
DELUBAC AM
(2.29 mil.€)
0.028%
PIRAEUS Bank
(1.66 mil.€)
0.020%
BNP Paribas
(1.00 mil.€)
0.012%
NFD Aureus
(0.69 mil.€)
0.008%
CIMB Principal AM
(0.60 mil.€)
0.007%
INCA Investments
(0.36 mil.€)
0.004%
RELIANCE AM
(0.20 mil.€)
0.002%
SANLAM
(0.08 mil.€)
0.001%
RELIANCE AM
(0.05 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
8,184.70 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
4.40%
2.70%
Dlhopisové fondy
-1.22%
0.52%
Fondy alternatívnych investícií
5.98%
-2.51%
Fondy krátkodobých investícií
0.10%
0.35%
Fondy peňažného trhu
0.11%
0.06%
Realitné fondy
2.93%
3.14%
Štruktúrované fondy
1.15%
0.44%
Zmiešané fondy
1.30%
0.67%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 04.05.2018