Podielové fondy - grafyHodnotenie
1x

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(1,826.16 mil.€)
25.538%
VÚB AM
(1,543.00 mil.€)
21.578%
AM Slov.Sporiteľne
(1,146.73 mil.€)
16.036%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,007.41 mil.€)
14.088%
PIONEER Investments
(498.00 mil.€)
6.964%
KBC
(420.71 mil.€)
5.883%
IAD
(241.39 mil.€)
3.376%
AXA
(184.76 mil.€)
2.584%
HB REAVIS
(80.55 mil.€)
1.126%
(69.68 mil.€)
0.974%
C QUADRAT
(58.88 mil.€)
0.823%
FRANKLIN TEMPLETON
(58.17 mil.€)
0.814%
DELUBAC AM
(4.00 mil.€)
0.056%
EURIZON Capital
(3.11 mil.€)
0.043%
NN
(2.68 mil.€)
0.038%
PIRAEUS Bank
(1.97 mil.€)
0.028%
CIMB Principal AM
(1.00 mil.€)
0.014%
BNP Paribas
(0.90 mil.€)
0.013%
NFD Aureus
(0.83 mil.€)
0.012%
INCA Investments
(0.46 mil.€)
0.006%
RELIANCE AM
(0.22 mil.€)
0.003%
SANLAM
(0.20 mil.€)
0.003%
RELIANCE AM
(0.08 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
7,150.89 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
13.66%
5.09%
Dlhopisové fondy
0.74%
1.80%
Fondy alternatívnych investícií
-5.44%
-4.00%
Fondy krátkodobých investícií
0.31%
0.46%
Fondy peňažného trhu
-0.03%
0.02%
Realitné fondy
3.66%
3.28%
Štruktúrované fondy
5.90%
1.95%
Zmiešané fondy
2.70%
1.17%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 14.07.2017