Podielové fondy - grafyHodnotenie
2x

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(1,834.57 mil.€)
27.713%
VÚB AM
(1,548.84 mil.€)
23.396%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,017.29 mil.€)
15.367%
AM Slov.Sporiteľne
(591.88 mil.€)
8.941%
PIONEER Investments
(497.44 mil.€)
7.514%
KBC
(423.82 mil.€)
6.402%
IAD
(237.27 mil.€)
3.584%
AXA
(186.39 mil.€)
2.816%
(86.97 mil.€)
1.314%
HB REAVIS
(81.17 mil.€)
1.226%
FRANKLIN TEMPLETON
(59.19 mil.€)
0.894%
C QUADRAT
(40.35 mil.€)
0.609%
DELUBAC AM
(3.71 mil.€)
0.056%
EURIZON Capital
(2.84 mil.€)
0.043%
NN
(2.75 mil.€)
0.042%
PIRAEUS Bank
(1.90 mil.€)
0.029%
CIMB Principal AM
(0.99 mil.€)
0.015%
BNP Paribas
(0.91 mil.€)
0.014%
NFD Aureus
(0.80 mil.€)
0.012%
INCA Investments
(0.45 mil.€)
0.007%
RELIANCE AM
(0.20 mil.€)
0.003%
SANLAM
(0.19 mil.€)
0.003%
RELIANCE AM
(0.08 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
6,620.01 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
9.76%
3.84%
Dlhopisové fondy
0.33%
1.69%
Fondy alternatívnych investícií
-5.00%
-3.95%
Fondy krátkodobých investícií
0.26%
0.46%
Fondy peňažného trhu
-0.01%
0.03%
Realitné fondy
3.63%
3.29%
Štruktúrované fondy
4.55%
2.00%
Zmiešané fondy
2.04%
0.89%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 18.08.2017