Podielové fondy - grafyHodnotenie
4x

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(2,058.25 mil.€)
27.763%
VÚB AM
(1,703.56 mil.€)
22.978%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,084.83 mil.€)
14.633%
AM Slov.Sporiteľne
(752.43 mil.€)
10.149%
PIONEER Investments
(542.83 mil.€)
7.322%
KBC
(445.76 mil.€)
6.013%
IAD
(348.59 mil.€)
4.702%
AXA
(195.45 mil.€)
2.636%
(88.66 mil.€)
1.196%
HB REAVIS
(76.22 mil.€)
1.028%
FRANKLIN TEMPLETON
(60.96 mil.€)
0.822%
C QUADRAT
(41.70 mil.€)
0.562%
DELUBAC AM
(3.34 mil.€)
0.045%
NN
(2.98 mil.€)
0.040%
EURIZON Capital
(2.85 mil.€)
0.038%
PIRAEUS Bank
(1.83 mil.€)
0.025%
BNP Paribas
(0.97 mil.€)
0.013%
CIMB Principal AM
(0.86 mil.€)
0.012%
NFD Aureus
(0.79 mil.€)
0.011%
INCA Investments
(0.42 mil.€)
0.006%
RELIANCE AM
(0.22 mil.€)
0.003%
SANLAM
(0.16 mil.€)
0.002%
RELIANCE AM
(0.09 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
7,413.76 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
19.45%
5.88%
Dlhopisové fondy
0.99%
1.47%
Fondy alternatívnych investícií
-1.41%
-2.63%
Fondy krátkodobých investícií
0.37%
0.43%
Fondy peňažného trhu
0.00%
0.14%
Realitné fondy
2.99%
3.23%
Štruktúrované fondy
6.33%
1.97%
Zmiešané fondy
5.53%
1.75%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 03.11.2017