Podielové fondy - grafyHodnotenie
6x

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(2,081.17 mil.€)
24.997%
VÚB AM
(1,749.84 mil.€)
21.018%
AM Slov.Sporiteľne
(1,437.79 mil.€)
17.269%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,168.99 mil.€)
14.041%
AMUNDI
(607.90 mil.€)
7.302%
KBC
(439.34 mil.€)
5.277%
IAD
(366.00 mil.€)
4.396%
AXA
(204.15 mil.€)
2.452%
(137.30 mil.€)
1.649%
FRANKLIN TEMPLETON
(67.72 mil.€)
0.813%
C QUADRAT
(47.17 mil.€)
0.567%
EURIZON Capital
(8.52 mil.€)
0.102%
NN
(3.10 mil.€)
0.037%
DELUBAC AM
(2.18 mil.€)
0.026%
PIRAEUS Bank
(1.55 mil.€)
0.019%
BNP Paribas
(1.02 mil.€)
0.012%
NFD Aureus
(0.68 mil.€)
0.008%
CIMB Principal AM
(0.57 mil.€)
0.007%
INCA Investments
(0.30 mil.€)
0.004%
RELIANCE AM
(0.17 mil.€)
0.002%
SANLAM
(0.08 mil.€)
0.001%
RELIANCE AM
(0.05 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
8,325.59 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
4.47%
2.99%
Dlhopisové fondy
-2.51%
0.60%
Fondy alternatívnych investícií
6.06%
-2.83%
Fondy krátkodobých investícií
-0.24%
0.28%
Fondy peňažného trhu
0.25%
0.12%
Realitné fondy
2.78%
2.69%
Štruktúrované fondy
-0.31%
0.93%
Zmiešané fondy
0.75%
0.79%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 22.06.2018