Podielové fondy - grafyHodnotenie
11x

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(2,100.05 mil.€)
26.998%
VÚB AM
(1,696.89 mil.€)
21.815%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,302.75 mil.€)
16.748%
AM Slov.Sporiteľne
(654.37 mil.€)
8.413%
AMUNDI
(561.98 mil.€)
7.225%
KBC
(418.20 mil.€)
5.376%
IAD
(415.06 mil.€)
5.336%
AXA
(221.99 mil.€)
2.854%
(154.93 mil.€)
1.992%
HB REAVIS
(96.99 mil.€)
1.247%
FRANKLIN TEMPLETON
(69.73 mil.€)
0.896%
C QUADRAT
(52.64 mil.€)
0.677%
EURIZON Capital
(25.56 mil.€)
0.329%
NN
(3.09 mil.€)
0.040%
BNP Paribas
(1.91 mil.€)
0.025%
PIRAEUS Bank
(0.69 mil.€)
0.009%
DELUBAC AM
(0.61 mil.€)
0.008%
CIMB Principal AM
(0.50 mil.€)
0.006%
INCA Investments
(0.29 mil.€)
0.004%
RELIANCE AM
(0.11 mil.€)
0.001%
SANLAM
(0.06 mil.€)
0.001%
RELIANCE AM
(0.04 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
7,778.44 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
4.45%
6.16%
Dlhopisové fondy
-0.47%
0.26%
Fondy alternatívnych investícií
-3.49%
1.34%
Fondy krátkodobých investícií
0.11%
0.37%
Fondy peňažného trhu
1.58%
0.91%
Realitné fondy
3.54%
3.43%
Štruktúrované fondy
0.41%
1.84%
Zmiešané fondy
0.46%
2.22%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 22.03.2019