Podielové fondy - grafy

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(1,998.14 mil.€)
26.090%
365 Invest
(1,756.76 mil.€)
22.938%
VÚB AM
(1,258.92 mil.€)
16.438%
AM Slov.Sporiteľne
(615.95 mil.€)
8.043%
IAD
(592.71 mil.€)
7.739%
KBC
(467.87 mil.€)
6.109%
UNIQA
(255.56 mil.€)
3.337%
(171.20 mil.€)
2.235%
EURIZON Capital
(167.60 mil.€)
2.188%
HB REAVIS
(120.45 mil.€)
1.573%
FRANKLIN TEMPLETON
(102.84 mil.€)
1.343%
C QUADRAT
(84.78 mil.€)
1.107%
AMUNDI
(58.15 mil.€)
0.759%
NN
(4.69 mil.€)
0.061%
BNP Paribas
(3.02 mil.€)
0.039%
Celkový objem majetku
7,658.63 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
1.39%
7.87%
Dlhopisové fondy
-7.10%
-1.80%
Fondy alternatívnych investícií
26.45%
12.10%
Fondy krátkodobých investícií
-0.14%
0.62%
Fondy peňažného trhu
-0.08%
0.47%
Realitné fondy
3.65%
2.96%
Štruktúrované fondy
-3.23%
1.18%
Vyvážené fondy
0.00%
0.00%
Zmiešané fondy
-3.13%
1.74%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 13.05.2022