Podielové fondy - grafyHodnotenie
9x

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(2,101.17 mil.€)
26.965%
VÚB AM
(1,742.61 mil.€)
22.364%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,238.56 mil.€)
15.895%
AM Slov.Sporiteľne
(692.16 mil.€)
8.883%
AMUNDI
(605.44 mil.€)
7.770%
KBC
(445.89 mil.€)
5.722%
IAD
(376.28 mil.€)
4.829%
AXA
(209.36 mil.€)
2.687%
(157.87 mil.€)
2.026%
HB REAVIS
(84.66 mil.€)
1.087%
FRANKLIN TEMPLETON
(68.83 mil.€)
0.883%
C QUADRAT
(49.41 mil.€)
0.634%
EURIZON Capital
(9.51 mil.€)
0.122%
NN
(3.20 mil.€)
0.041%
DELUBAC AM
(2.11 mil.€)
0.027%
BNP Paribas
(1.84 mil.€)
0.024%
PIRAEUS Bank
(1.45 mil.€)
0.019%
NFD Aureus
(0.67 mil.€)
0.009%
CIMB Principal AM
(0.55 mil.€)
0.007%
INCA Investments
(0.29 mil.€)
0.004%
RELIANCE AM
(0.17 mil.€)
0.002%
SANLAM
(0.08 mil.€)
0.001%
RELIANCE AM
(0.05 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
7,792.15 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
6.85%
5.36%
Dlhopisové fondy
-3.52%
-0.01%
Fondy alternatívnych investícií
0.24%
-0.62%
Fondy krátkodobých investícií
-0.27%
0.31%
Fondy peňažného trhu
1.10%
0.61%
Realitné fondy
3.01%
3.50%
Štruktúrované fondy
-0.40%
0.51%
Zmiešané fondy
1.04%
1.82%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 24.08.2018