Podielové fondy - grafy

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(2,098.72 mil.€)
26.298%
365 Invest
(1,628.32 mil.€)
20.403%
VÚB AM
(1,437.26 mil.€)
18.009%
AM Slov.Sporiteľne
(657.49 mil.€)
8.239%
IAD
(588.16 mil.€)
7.370%
KBC
(499.03 mil.€)
6.253%
UNIQA
(287.82 mil.€)
3.607%
(229.87 mil.€)
2.880%
EURIZON Capital
(159.84 mil.€)
2.003%
HB REAVIS
(131.71 mil.€)
1.650%
FRANKLIN TEMPLETON
(105.17 mil.€)
1.318%
C QUADRAT
(88.63 mil.€)
1.111%
AMUNDI
(59.53 mil.€)
0.746%
NN
(4.82 mil.€)
0.060%
BNP Paribas
(4.21 mil.€)
0.053%
Celkový objem majetku
7,980.58 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
29.11%
15.61%
Dlhopisové fondy
-0.82%
1.26%
Fondy alternatívnych investícií
25.02%
6.02%
Fondy krátkodobých investícií
0.55%
0.80%
Fondy peňažného trhu
-0.23%
0.76%
Realitné fondy
3.12%
3.06%
Štruktúrované fondy
8.24%
4.67%
Vyvážené fondy
0.00%
0.00%
Zmiešané fondy
9.07%
5.32%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 19.11.2021