Podielové fondy - grafy

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(1,947.67 mil.€)
25.864%
VÚB AM
(1,544.06 mil.€)
20.504%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,505.40 mil.€)
19.991%
AM Slov.Sporiteľne
(667.94 mil.€)
8.870%
IAD
(523.07 mil.€)
6.946%
KBC
(448.09 mil.€)
5.950%
UNIQA
(258.61 mil.€)
3.434%
(172.01 mil.€)
2.284%
HB REAVIS
(130.99 mil.€)
1.739%
EURIZON Capital
(108.04 mil.€)
1.435%
FRANKLIN TEMPLETON
(89.31 mil.€)
1.186%
C QUADRAT
(76.25 mil.€)
1.013%
AMUNDI
(50.31 mil.€)
0.668%
NN
(3.99 mil.€)
0.053%
BNP Paribas
(3.65 mil.€)
0.048%
DELUBAC AM
(0.59 mil.€)
0.008%
CIMB Principal AM
(0.42 mil.€)
0.006%
RELIANCE AM
(0.09 mil.€)
0.001%
RELIANCE AM
(0.04 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
7,530.53 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
4.35%
5.01%
Dlhopisové fondy
-0.56%
0.24%
Fondy alternatívnych investícií
3.37%
-0.17%
Fondy krátkodobých investícií
0.38%
0.41%
Fondy peňažného trhu
0.32%
1.19%
Realitné fondy
2.59%
3.11%
Štruktúrované fondy
-2.88%
0.34%
Vyvážené fondy
0.00%
0.00%
Zmiešané fondy
1.76%
1.40%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 15.01.2021