Podielové fondy - grafyHodnotenie
10x

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(2,091.08 mil.€)
27.084%
VÚB AM
(1,709.07 mil.€)
22.136%
PRVÁ PENZIJNÁ
(1,258.64 mil.€)
16.302%
AM Slov.Sporiteľne
(655.08 mil.€)
8.485%
AMUNDI
(601.45 mil.€)
7.790%
KBC
(436.89 mil.€)
5.659%
IAD
(380.72 mil.€)
4.931%
AXA
(205.41 mil.€)
2.660%
(158.53 mil.€)
2.053%
HB REAVIS
(91.54 mil.€)
1.186%
FRANKLIN TEMPLETON
(63.92 mil.€)
0.828%
C QUADRAT
(47.39 mil.€)
0.614%
EURIZON Capital
(11.60 mil.€)
0.150%
NN
(3.17 mil.€)
0.041%
DELUBAC AM
(1.90 mil.€)
0.025%
BNP Paribas
(1.74 mil.€)
0.023%
PIRAEUS Bank
(1.38 mil.€)
0.018%
CIMB Principal AM
(0.50 mil.€)
0.006%
INCA Investments
(0.28 mil.€)
0.004%
NFD Aureus
(0.19 mil.€)
0.002%
RELIANCE AM
(0.12 mil.€)
0.002%
SANLAM
(0.06 mil.€)
0.001%
RELIANCE AM
(0.04 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
7,720.68 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
-3.67%
1.86%
Dlhopisové fondy
-3.68%
-0.10%
Fondy alternatívnych investícií
-2.54%
-0.10%
Fondy krátkodobých investícií
-0.41%
0.22%
Fondy peňažného trhu
1.23%
0.71%
Realitné fondy
3.44%
3.50%
Štruktúrované fondy
-3.29%
0.06%
Zmiešané fondy
-3.04%
0.70%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 02.11.2018