Podielové fondy - grafy

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(1,793.13 mil.€)
25.507%
VÚB AM
(1,516.86 mil.€)
21.577%
AM Slov.Sporiteľne
(1,138.04 mil.€)
16.188%
PRVÁ PENZIJNÁ
(973.42 mil.€)
13.847%
PIONEER Investments
(475.45 mil.€)
6.763%
KBC
(430.06 mil.€)
6.118%
IAD
(252.60 mil.€)
3.593%
AXA
(181.71 mil.€)
2.585%
HB REAVIS
(73.04 mil.€)
1.039%
(59.70 mil.€)
0.849%
FRANKLIN TEMPLETON
(57.93 mil.€)
0.824%
C QUADRAT
(56.27 mil.€)
0.800%
BNP Paribas
(6.99 mil.€)
0.099%
DELUBAC AM
(4.19 mil.€)
0.060%
EURIZON Capital
(3.11 mil.€)
0.044%
NN
(2.64 mil.€)
0.038%
PIRAEUS Bank
(2.04 mil.€)
0.029%
CIMB Principal AM
(1.02 mil.€)
0.015%
NFD Aureus
(0.88 mil.€)
0.012%
INCA Investments
(0.45 mil.€)
0.006%
RELIANCE AM
(0.21 mil.€)
0.003%
SANLAM
(0.17 mil.€)
0.002%
RELIANCE AM
(0.09 mil.€)
0.001%
Celkový objem majetku
7,029.99 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
16.15%
5.50%
Dlhopisové fondy
2.52%
2.04%
Fondy alternatívnych investícií
-1.75%
-4.11%
Fondy krátkodobých investícií
0.37%
0.43%
Fondy peňažného trhu
-0.06%
0.03%
Realitné fondy
3.54%
3.28%
Štruktúrované fondy
8.61%
2.53%
Zmiešané fondy
4.06%
1.34%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 19.05.2017