Podielové fondy - grafy

Zdroj: SASS
Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(1,932.62 mil.€)
25.828%
365 Invest
(1,652.60 mil.€)
22.085%
VÚB AM
(1,167.69 mil.€)
15.605%
AM Slov.Sporiteľne
(658.92 mil.€)
8.806%
IAD
(586.93 mil.€)
7.844%
KBC
(464.17 mil.€)
6.203%
UNIQA
(239.34 mil.€)
3.199%
EURIZON Capital
(169.87 mil.€)
2.270%
(150.62 mil.€)
2.013%
HB REAVIS
(138.44 mil.€)
1.850%
FRANKLIN TEMPLETON
(107.43 mil.€)
1.436%
C QUADRAT
(85.26 mil.€)
1.139%
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
(65.45 mil.€)
0.875%
AMUNDI
(55.66 mil.€)
0.744%
NN
(4.70 mil.€)
0.063%
BNP Paribas
(3.07 mil.€)
0.041%
Celkový objem majetku
7,482.78 mil.€
Zdroj: SASS
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
-9.17%
5.37%
Dlhopisové fondy
-10.53%
-3.52%
Fondy alternatívnych investícií
13.39%
10.19%
Fondy krátkodobých investícií
-1.07%
0.29%
Fondy peňažného trhu
0.70%
0.49%
Realitné fondy
3.91%
3.22%
Štruktúrované fondy
-10.97%
-1.34%
Vyvážené fondy
0.00%
0.00%
Zmiešané fondy
-8.43%
-0.08%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 23.09.2022