Podielové fondy - grafy

Všetky správcovské spoločnosti
Názov spoločnosti
Hodnota majetku
Podiel na trhu
TATRA AM
(1,749.30 mil.€)
25.325%
VÚB AM
(1,492.92 mil.€)
21.613%
AM Slov.Sporiteľne
(1,137.70 mil.€)
16.471%
PRVÁ PENZIJNÁ
(927.78 mil.€)
13.432%
PIONEER Investments
(453.76 mil.€)
6.569%
KBC
(418.21 mil.€)
6.055%
IAD
(297.12 mil.€)
4.301%
AXA
(177.04 mil.€)
2.563%
HB REAVIS
(64.26 mil.€)
0.930%
(56.77 mil.€)
0.822%
FRANKLIN TEMPLETON
(55.96 mil.€)
0.810%
C QUADRAT
(55.95 mil.€)
0.810%
BNP Paribas
(4.84 mil.€)
0.070%
DELUBAC AM
(4.50 mil.€)
0.065%
EURIZON Capital
(3.67 mil.€)
0.053%
PIRAEUS Bank
(2.26 mil.€)
0.033%
NN
(2.18 mil.€)
0.032%
CIMB Principal AM
(1.08 mil.€)
0.016%
NFD Aureus
(1.05 mil.€)
0.015%
INCA Investments
(0.51 mil.€)
0.007%
RELIANCE AM
(0.19 mil.€)
0.003%
SANLAM
(0.18 mil.€)
0.003%
RELIANCE AM
(0.12 mil.€)
0.002%
Celkový objem majetku
6,907.36 mil.€
Výkonnosť podielových fondov na Slovensku
Typ fondu
Priemerný výnos za posledný rok
Priemerný ročný výnos (za 3 roky)
Akciové fondy
19.51%
5.96%
Dlhopisové fondy
3.18%
2.27%
Fondy alternatívnych investícií
5.20%
4.00%
Fondy krátkodobých investícií
0.41%
0.41%
Fondy peňažného trhu
-0.04%
0.06%
Realitné fondy
3.75%
3.45%
Štruktúrované fondy
9.18%
2.71%
Zmiešané fondy
4.61%
1.29%
Vážený aritmetický priemer všetkých fondov na Slovensku.
Dátum aktualizácie: 17.03.2017