Zverejnené: 19.06.2024

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s.


Základné informácie o spoločnosti

Adresa sídla spoločnosti:                        Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
IČO:                        36 291 111
Infolinka:                        0800 00 1100
Fax:                        +421 2 / 5919 2839
E-mail:                        [email protected]

 

Tieto linky vás môžu zaujímať

Domovská stránka spoločnosti 

Zoznam pobočiek

On - line prístup na váš účet

 

Zoznam fondov z portálu Finančný kompas

 

Depozitár

Československá obchodná banka, a.s.

História spoločnosti

História Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky a.s. začala v roku 1998 a to vznikom poisťovne DDP Horizont. Jej zakladateľom boli Slovnaft, a.s., Poľnonákup Dunaj, a.s., Dunajská Streda, AssiDomän Doprastav, a.s., Bratislava, Chemická zdravotná poisťovňa Apollo, Packaging , a.s., Štúrovo, Trnavský cukrovar, a.s., Trnava, Šarišské pekárne a cukrárne, a.s., Prešov. Depozitárom spoločnosti bola AG Banka, a. s., Banská Bystrica. Od roku 2001 sa spoločnosť volala POKOJ DDP a finančné problémy, ktoré spoločnosť mala, vyriešila Tatra banka, a.s.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. patrí medzi členov, ktorý založili  Asociáciu doplnkových dôchodkových spoločností - ADDS. Je súčasťou bankovej skupiny Raiffeisen International Group a je dcérskou spoločnosťou Tatra banky.

DDS Tatra banky a jej činnosť je zladená s požiadavkami amerického zákona FATCA -  The Foreign Account Tax Compliance Act. Je to nový zákon, ktorý je v platnosti od 18.3.2010 s účinnosťou od 1.7.2014, a  ktorý predstavuje základný právny rámec. Na jeho základe budú zahraničné finančné orgány hlásiť informácie o osobách podliehajúcich daňovej jurisdikcii USA.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách