Zverejnené: 18.07.2019

Privatbanka.a.s.


Základné informácie o banke

Adresa sídla spoločnosti: Eisteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 31634419
DIČ: 2020461905
IČ DPH: SK2020461905
Kód banky: 8120
BIC/SWIFT kód: BSLOSK22
Označenie banky: BASL
Infolinka zo SR: +421 2 3226 6111
Infolinka zo zahraničia: +421 2 3226 6111
Fax: +421 2 3226 6900
E-mail: [email protected]
Blokácia platobnej karty zo SR: +421 2 3226 6111
Blokácia platobnej karty zo zahraničia: +421 2 3226 6111

 

Tieto linky vás môžu zaujímať

                

Zoznam produktov z portálu Finančný kompas

Termínované vklady

 Sporenie

 Bežné účty

 Podnikateľské účty


História banky

Na slovenskom  finančnom trhu pôsobí  Privatbanka od 1. novembra  2005. Vznikla  premenovaním inštitúcie Banka Slovakia. Je jedinou bankou na Slovensku, ktorá sa prednostne zameriava na privátne bankovníctvo -  poskytovanie systematických služieb klientom  ako správa majetku a jeho právnej a daňovej ochrany, spravovanie bežných účtov, investičného poradenstva s cieľom efektívneho  zhodnotenia a dlhodobého zveľaďovania majetku klienta. Banku pri komunikácií s klientom zastupuje špecializovaný poradca klienta alebo privátny bankár. Na Slovensku služby privátneho bankovníctva zabezpečuje devätnásť privátnych bankárov. Privatbanka, a. s. poskytuje služby aj firemným a retailovým klientom.

Majoritným akcionárom banky sa v júny 2007 na základe schválenia Národnej banky Slovenska stala skupina Penta.  Strategické zameranie banky zostalo nezmenené.  Penta Investments Limited predstavuje 100 % akcionára Privatbanky, a.s.

Ústredie banky je v Bratislave.  Okrem toho má banka pobočky a svoje zastúpenia v Banskej Bystrici, Brezne, Dunajskej Strede, Košiciach, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave a Žiline.

Od roku 2009 banka podniká aj na českom finančnom  trhu so zastúpením v Prahe.

 

Dcérska spoločnosť

  • Privatfin, s. r. o

 

         

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách