Zverejnené: 3.1.2017

Zmeny sadzobníka ČSOB od 1.1.2017

csob.jpg

Banka mení typ debetnej platobnej karty zahrnutej v rámci balíka ČSOB Študentský účet FUN účet, debetná platobná karta VISA Electron CL bude nahradená debetnou platobnou kartou VISA Classic Študent CL