Business účet Slovenská sporiteľňa


Účet je určený pre fyzické osoby podnikateľov (živnostníkov, slobodné povolania, samostatne hospodáriacich roľníkov).

Začínajúcim podnikateľom ponúka banka Business účet bez poplatku po dobu 12 mesiacov od vzniku podnikania.

Možnosť zriadenia povoleného prečerpania pre klientov, ktorí majú v našej banke podnikateľský účet aspoň 6 ucelených kalendárnych mesiacov, pre začínajúcich podnikateľov, max. do výšky 8 500 €. Výšku banka stanovuje podľa vybraných kreditných obratov na podnikateľskom účte , najviac do výšky 10 % z ročných tržieb za posledné ukončené účtovné obdobie.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Áno, elektronický výpis
Predložiť oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti a doklad totožnosti.
Zloženie balíka

Neobmedzené transakcie, prichádzajúce platby, trvalé prevody a inkasá.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
999999 VISA Business Áno, SMS notifikácia nad 20 € Áno, internetbanking
Mesačný poplatok za balík
5,90 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0

Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100 %, ak za príslušný kalendárny mesiac bol priemerný mesačný zostatok na účte klienta minimálne 10 000 €. 

Banka neúčtuje poplatok za vedenie Business účtu počas prvého roka od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti majiteľa účtu

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 8 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
3,00 €, poplatok vo výške 6,00 € banka účtuje, ak na Účet vedený v Banke vkladá osoba odlišná od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby (tento poplatok hradí vkladateľ). S poplatkom 8,00 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 3,50 € 6 € (za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj poplatok za spracovanie transakcií)
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje