DETSKÉ konto UniCredit


Počínajúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po dovŕšení 15 rokov klienta sa balík automaticky zmení balík na U konto.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 0 € Áno, mesačne bezplatne elektronicky, mesačne poštou, resp. osobné preberanie v pobočke banky bezplatne, poskytovanie výpisov v kratšej ako mesačnej frekvencii je spoplatnené
Je určený pre ľudí do 15 rokov. K otvoreniu účtu je potrebný rodný list, doklad totožnosti zákonného zástupcu.
Zloženie balíka

Všetky hotovostné vklady a 1 výber hotovosti na obchodnom mieste,

  • Online Banking pasívne (s prístupom na prezeranie účtu),
  • výbery hotovosti z bankomatov bánk patriacich do UniCreditGroup v zahraničí, prijaté SEPA úhrady (tuzemské a cezhraničné).

Debetnú kartu Debit MasterCard banka vydá od 8 rokov veku, s mesačným limitom na výbery z bankomatov alebo platby cez POS terminál do 200 €.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
0 0 0 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
0 Visa Detská karta Áno, Internet banking (pasívne s prístupom na prezeranie účtu)
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 6 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0,10 € 0,27 € 0,27 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € 1 výber hotovosti na obchodnom mieste  bez poplatku, ďalší výber s poplatkom 6 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0,15 € 0 € 2 € 5 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje