Tatra Business 45 Tatra banka


Hodnotenie
0x

Spoločnosti a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré si do jedného roka od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti otvoria v Tatra banke balík služieb Tatra Business, automaticky ho získajú na prvých 6 mesiacov zadarmo.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Áno, neobmedzené množstvo elektronických výpisov vo zvolenej frekvencii na e-mailovú adresu
Predložiť platný identifikačný doklad prítomných osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť, aktuálny výpis z Obchodného/Živnostenského registra
Zloženie balíka

Predplatená hodnota 45 transakcií na:

  • trvalé príkazy,
  • inkasá,
  • platby cez Internet bankingTB, Telebanking a MultiCash,
  • platby a výbery platobnou kartou,
  • prijaté platby, príkazy na úhradu,
  • vklady a výbery uskutočnené v pobočke.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
2 3 15 5
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
5 4 2 2
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
7 Visa Electron + MasterCard Áno, SMS správy v rámci služby b-mail Áno, Internet banking a DIALOG Live
Mesačný poplatok za balík
43 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
21,50 €

50 % zľava z poplatku je ak každodenný zostatok vkladov a investícií firmy klienta v Tatra banke a v jej dcérskych spoločnostiach je v sledovanom období viac ako 100 000 €. Rátajú sa vklady a investície v akejkoľvek mene na bežnom účte, termínovanom účte, vkladovom účte a deposite, ako aj v podielových fondoch správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management.

Ak má klient majiteľské oprávnenie k účtu s balíkom Tatra Business, automaticky získa 50 % zľavu z poplatku za vedenie súkromného účtu s balíkom Tatra Personal.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0,18 € 1,50 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0,18 € 0,18 € 0,18 €
Vklad hotovosi v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
S poplatkom 3 € S poplatkom 3 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0,18 € 1 € 2 € 2 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje