Účet Pohoda ČSOB


Hodnotenie
9x

S balíkom môžete využiť aj výhodné sporenie na Sporiacom účte Depozit, možnosť využiť novú funkcionalitu Plánované platby, zvýhodnený úrok pri Hypotéke alebo Spotrebnom úvere, možnosť využívať účet bezplatne alebo so zníženým poplatkom o 50% za jeho vedenie.

Pri online založení prvého účtu ho získate na 6 mesiacov bez poplatku.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 € ÁNO, mesačne poštou za poplatok 1 € alebo bezplatne elektronicky.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 

  • získajte 30 € za presun účtu do ČSOB

  • účet na 12 mesiacov bez poplatku pri založení prvého účtu v ČSOB

 

 

Na otvorenie účtu stačí doklad totožnosti.
Zloženie balíka

Neobmedzený počet zriadení a zmien trvalých príkazov a súhlasov s inkasom,

  • neobmedzený počet hotovostných vkladov na účet,
  • dobíjanie kreditu mobilných operátorov,
  • bezplatné zriadenie a vedenie ČSOB SmartBanking,
  • možnosť vydania platobnej karty aj s bezkontaktnou technológiou (CL).
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 1
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 1 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene VISA Classic alebo Debit MC Nie

ÁNO, ČSOB Internetbanking 24 – SMS kľúč, token (zriadenie a vedenie), Moja ČSOB, ČSOB SmartBanking, ČSOB Linka 24 (zriadenie a vedenie), ČSOB Info 24 (e-mailom)

Mesačný poplatok za balík
6 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

50% zľava z poplatku za vedenie balíka služieb v prípade splnenia podmienok: 

Ak kreditný obrat na vašom účte bol min. 400 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 

  • a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) 
  • a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci
  • alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 € 
  • alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby

100 % zľava z poplatku za vedenie balíka služieb kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Pohoda.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 3 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosi v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 €, hotovostný vklad 3 osobou za poplatok 3 €. S poplatkom 4 €. 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 2,50 € 6 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
19,50 %

ÁNO, možnosť čerpania až do výšky 6 000 €, limit povoleného prečerpania bežného účtu sa určí na základe výšky čistého mesačného príjmu. Štandardne sa limit pohybuje vo výške až trojnásobku čistého príjmu, minimálne však vo výške 150 €.