Účet Pohoda ČSOB


S balíkom môžete využiť aj výhodné sporenie na Sporiacom účte Depozit, možnosť využiť novú funkcionalitu Plánované platby, zvýhodnený úrok pri Hypotéke alebo Spotrebnom úvere, možnosť využívať účet bezplatne alebo so zníženým poplatkom o 50% za jeho vedenie.

Poistenie pravidelných výdavkov pre prípad:
PN s mesačným plnením 125 € alebo 250 € max. 3 mesiace smrti s jednorazovým plnením 1 500 € pripoistenie Medifón.

 • Variant A 2,50 €/mesačne
 • Variant B 4,50 €/mesačne
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 € ÁNO, mesačne poštou za poplatok 1 € alebo bezplatne elektronicky.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Plaťte kartou bezhotovostne, zaregistrujte svoje platby od 14.11. do 23.11.2022 do súťažného formulára a hrajte o skvelé ceny značky SAMSUNG.
Podmienky súťaže:

 •     V týždni od 14. do 23. novembra 2022 zaplaťte bezhotovostne v ktoromkoľvek obchode na Slovensku.
 •     Zaregistrujte si platbu na www.denbezhotovosti.sk .
 •     Žrebovať sa bude na akcii Deň bez hotovosti, 24. novembra 2022, v hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Výhercov banka bude kontaktovať následne po akcii.

Súťaž o 1000 eur so SmartSlužbami od 10.10. 2022 do 30.11. 2022.
Podmienky účasti v súťaži:
Súťaž o 40 x 1000 eur je určená pre fyzické osoby– rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, nových aj existujúcich klientov, ktorí:

 • majú akýkoľvek bežný účet v ČSOB,
 • zároveň si aspoň 1 x otvoria SmartSlužby+ v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking.

Súťaže sa môžu zúčastniť noví aj existujúci klienti nad 18 rokov, ktorí majú akýkoľvek bežný účet v ČSOB.

Výhra v súťaži pozostáva z peňažnej výhry, ktorou je 1 153,00 eur, a bude určená žrebovaním, spomedzi účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky účasti.

Peňažná výhra (po zdanení) bude pripísaná na účet výhercov.


Zriaďte si online účet Pohoda, Extra Pohoda alebo ČSOB Smart účet  do 31.12.2022 a ak si do 3 mesiacov zriadite nový Investičný program, ČSOB vám prispeje na investovanie 15 eur. Stačí zrealizovať prvú platbu vo výške aspoň 30 eur..

Poistenie pravidelných výdavkov na 6 mesiacov zdarma. Ponuka je platná do 31.12.2022.
Za zriadenie nového ČSOB Smart účtu klient získa od banky ako Poistenie pravidelných výdavkov až na 6 mesiacov bez poplatku. O poistenie je možné požiadať telefonicky alebo v pobočke do 3 mesiacov od otvorenia účtu. 

Na otvorenie účtu stačí doklad totožnosti.
Zloženie balíka

Neobmedzený počet zriadení a zmien trvalých príkazov a súhlasov s inkasom,

 • neobmedzený počet hotovostných vkladov na účet,
 • neobmedzený počet výberov z bankmatov ČSOB a OTP
 • dobíjanie kreditu mobilných operátorov,
 • bezplatné zriadenie a vedenie ČSOB SmartBanking,
 • možnosť vydania platobnej karty aj s bezkontaktnou technológiou (CL).
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 1
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 1 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene VISA Classic alebo Debit MC Nie

ÁNO, Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking

Mesačný poplatok za balík
6 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

50% zľava z poplatku za vedenie balíka služieb v prípade splnenia podmienok: 

Ak kreditný obrat na vašom účte bol min. 300 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 

 • a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) 
 • a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci
 • alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 € 
 • alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby

100 % zľava z poplatku za vedenie balíka služieb kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Pohoda.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 12 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
3 €, hotovostný vklad 3 osobou za poplatok 6 €. S poplatkom 6 €. 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 5,00 € 6 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
19,50 %

ÁNO, možnosť čerpania až do výšky 6 000 €, limit povoleného prečerpania bežného účtu sa určí na základe výšky čistého mesačného príjmu. Štandardne sa limit pohybuje vo výške až trojnásobku čistého príjmu, minimálne však vo výške 150 €.