VÚB Účet VÚB


Možnosť vyskladať si balík podľa vlastných predstáv, pričom zloženie je možné meniť podľa potrieb.

Ak si klient otvorí účet online, získa vedenie účtu na 12 mesiavov zadarmo.

 

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 6 € Áno, cez službu Internet banking alebo osobne v pobočke banky 1-krát mesačne zdarma, sumárny ročný výpis z účtu (1-krát ročne k 31.12 daného roka v rámci SR) zdarma.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 12 mesiacov vedenie účtu zadarmo pri založení online. Kampaň je platná od 01.07.2023 do 31.12.2023.
Otvorte si účet online a získajte ho s bonusom až do 60 eur.

Za nový účet zriadený ONLINE prvých 12 mesiacov neplatíte.
 • Odmenu 30 eur získate za otvorenie účtu ONLINE a nasporenie min. 50 eur na Sporiacom účte - ak tam zostanú až do ďalšieho mesiaca.
 • Ďalších 30 eur získate za platby Visa kartou cez Apple Pay/Google Pay v sume min. 50 eur.

Vianočná súťaž o 3 x 350 EUR do 15.12.2023.
Podmienky súťaže:

 • Súťaž je určená pre fyzické osoby – občanov SR vo veku od 15 rokov, ktorí sa v čase konania súťaže stanú majiteľom VÚB Účtov (platí aj pre majiteľov VÚB Účtov s cenovým zvýhodnením pre študentov a pre mladých), pričom si tieto účty zriadia elektronicky prostredníctvom služby Internet banking, alebo aplikácie VÚB Mobil banking.
 • Súťaže sa smú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi súťaže.
 • Výhercovia budú náhodne vyžrebovaní spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže
   

Predložiť doklad totožnosti.
Zloženie balíka

Klient má možnosť vybrať si z tejto ponuky:

 • Debetná platobná karta Mastercard Dobrý Anjel.
 • Debetná platobná karta VISA Inspire
 • Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka)

Maximálny počet debetných platobných kariet daného typu vydaných v rámci konta je 2 ks, pričom jeden držiteľ karty môže vlastniť z daného typu karty len 1 ks. Maximálny počet všetkých debetných platobných kariet vydaných na všetkých držiteľov v rámci konta je 5 ks

 • jednorazové online prevody
 • prvé 4 poplatky za výber v hotovosti z bankomatu VÚB, a.s.
 • prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou u obchodníka
 • prvých 6 poplatkov za platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso
 • vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks Sporiacich účtov alebo max. 4 ks Sporiace účty a 1 ks Sporiaci účet k hypotéke) a zasielanie výpisov ztých účtov
 • zasielanie SMS o pohyboch na účte

Okrem toho si klient môže vybrať jednu službu z tejto ponuky:

 • debetná platobná karta VISA Inspire GOLD (Maximálny počet debetných platobných kariet daného typu vydaných v rámci konta je 2 ks, pričom jeden držiteľ karty môže vlastniť z daného typu karty len 1 ks. Maximálny počet všetkých debetných platobných kariet vydaných na všetkých držiteľov v rámci konta je 5 ks)
 • jednorazové online prevody
 • neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka,
 • platbu cez trvalý príkaz,
 • automatický prevod alebo SEPA inkaso,
 • výber hotovosti z bankomatu VÚB, a. s,
 • pobočkové operácie (vklady a výbery, zadania, zrušenia , zmeny trvalého príkazu a inkás)
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene 4 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
6 Mastercard Dobrý Anjel.alebo Visa Inspire Áno, pri zvolení Áno, pri zvolení
Mesačný poplatok za balík
6 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

50 % zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň 2 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 700 €.

100 % zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň 3 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 700 €.

Produkty VÚB, s ktorými je možné aplikovať zľavu:

 • čerpané spotrebné úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii)
 • čerpané hypotekárne úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii)
 • kreditná karta, min. 3 zaúčtované platby u obchodníka kreditnou kartou
 • sporiaci účet alebo VÚB AM (Asset Management) Prémiové sporenie (súčet hodnôt zrealizovaných trvalých príkazov na ľubovoľný z uvedených produktov má byť min. 50 € mesačne)
 • priemerné denné zostatky na vkladových účtoch (v EUR a CM) a hodnota investícií do podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB je min. 10 000 €
 • La Vita - vlastníctvo aktívneho životného poistenia

 

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 10,00 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
5,00 € 10,00 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0,22 € 0,30 € 3,50 € 6,00 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje