Aktívny fond o.p.f.


Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Aktívny fond o.p.f. Akciové fondy
Popis fondu

Aktívny fond o.p.f. je vhodný pre dynamického investora, ktorý má skúsenosti s investovaním do podielových fondov a je ochotný znášať vysoké výkyvy investície. Ponúka možnosť vysokého zhodnotenia peňažných prostriedkov a je vhodný na dlhodobé a pravidelné investovanie. Cieľom investičnej politiky Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom participácie na vývoji príslušnej triedy aktív počas rastového trendu jej ceny a limitovať participáciu v čase klesajúceho trendu jej ceny. Správca môže uzatvárať aj krátke pozície s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny jednotlivých investícií. Dlhové a akciové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu Fondu obmedzené, realitné investície môžu tvoriť maximálne 10% a komoditné investície taktiež maximálne 10% hodnoty majetku vo Fonde. Akciové investície sa zameriavajú na globálne akciové trhy, ako vyspelé, tak aj rozvíjajúce sa.

Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Poštovej banky a.s.
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 500,00 €
Poznámka
Výstupný poplatok po 3 rokoch je 0.
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,24 % 6,90 % 20,84 % 20,04 % 0,00 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,00 % 1,00 % 1,00 %
Názov spoločnosti
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.