Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 Štruktúrované fondy BE6264651033
Popis fondu
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 si kladie za cieľ vyplatiť v deň splatnosti 90% hodnoty počiatočného upísania investovaním do rôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a ponúknuť prípadnú návratnosť uzatváraním dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy). Cena počiatočného upísania je 10 euro. Návratnosť fondu závisí od vývoja koša akcií. V deň splatnosti (31/01/2020): Ak konečná hodnota koša neklesne pod jeho počiatočnú hodnotu, okrem počiatočnej upisovacej ceny sa ako výnos vyplatí 90% nárastu hodnoty koša. Ak konečná hodnota koša klesne jeho počiatočnú hodnotu, účtuje sa tento pokles ako strata maximálne do výšky -10% ( ročný výnos je -1.84%, pred uhradením poplatkov a daní). V dôsledku toho dostanete minimálne 90% ceny počiatočného upísania naspäť. Každoročne (v jún 2015 - 2017) sa predbežná pozorovaná hodnota koša porovná s minimálnou počiatočnou hodnotou koša. Ak je predbežná pozorovaná hodnota vyššia alebo rovná 105% minimálnej počiatočnej hodnoty koša, dostanete 100% počiatočnej upisovacej ceny naspäť. Kôš pozostáva z akcií vybraných kvalitných spoločností z celého sveta, ktoré sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou. Fond investuje na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV), iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti 90% hodnoty počiatočného upísania na podiel. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované účelovo vytvorenými spoločnosťami, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje. Na druhej strane, s cieľom dosiahnuť návratnosť, do dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy) s jednou alebo viacerými primárnymi protistranami.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
11,45 € 11,34 € 11,79 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 2,77% 1,6670 0 marec 2020 / 2,20% august 2020 / -0,35% -9,50% a doba zotavenia 94 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,70 % 0,53 % 0,79 % 1,78 % 7,41 % 1,44 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 0,70 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -2 243 673,00 € -2 243 673,00 € -2 432 088,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management