IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu
IAD Investments, správ.spol., a.s. IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., Realitné fondy
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1,18 CZK 1,18 CZK 1,22 CZK CZK 20,00 €
Poznámka
Verejná ponuka v ČR, zberný fond
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 0,91% 74,3333 -1 február 2021 / 0,61% august 2021 / 0,00% -0,19% a doba zotavenia 1 týždeň
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,44 % 0,75 % 1,17 % 3,01 % 4,06 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 0,20 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
74,86 mil. CZK 12,86 mil. € 86 627,55 € 4 621 653,41 € 5 612 591,37 €
Názov spoločnosti
IAD Investments, správ. spol., a.s.