Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 Štruktúrované fondy BE6265843316
Popis fondu
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 si kladie za cieľ vyplatiť v deň splatnosti 100 % hodnoty počiatočného upísania (ochrana kapitálu) investovaním dorôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a ponúknuť prípadnú návratnosť uzatváraním dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy). Hodnota počiatočného upísaniaje 10 amerických dolárov. Návratnosť fondu závisí od vývoja koša akcií. V deň splatnosti (29/05/2020): okrem hodnoty počiatočného upísania sa ako výnos vyplatí 100% nárastu hodnoty koša. Tento výnosje obmedzený na úroveň 80% (priemerný ročný výnos je 10.55% pred uhradením poplatkov a daní). Pokles hodnoty koša sa neúčtuje.Kôš pozostáva z akcií vybraných kvalitných spoločností z celého sveta, ktoré sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou.Výnosnosť koša sa vypočítava na základe priemernej hodnoty za konkrétne obdobie. Kalkulácia priemernej hodnoty môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť návratnosť investície a zabraňuje tomu, aby mali vysoké výkyvy kurzov, ku ktorým dochádza v určitých dňoch, významný vplyv na návratnosť investície Fond investuje: na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV), iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti 100% hodnoty počiatočného upísania na podiel. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované „účelovo vytvorenými spoločnosťami“, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje. Na druhej strane, s cieľom dosiahnuť návratnosť, do dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy) s jednou alebo viacerými primárnymi protistranam
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
10,39 USD 10,29 USD 10,70 USD USD 250,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 4,58% 1,2248 0 september 2020 / 1,29% marec 2020 / -4,70% -1,20% a doba zotavenia 4 týždne
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
1,56 % 2,06 % -1,52 % 0,29 % 2,06 % -0,32 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 1,50 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. USD 0,00 mil. € -768 194,00 € -815 637,00 € -815 637,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management