Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 Štruktúrované fondy BE6262449323
Popis fondu
Fond CSOB Svet a Pivni Premie 1 si kladie za cieľ vyplatiť v deň splatnosti 90% hodnoty počiatočného upísania investovaním do rôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a ponúknuť prípadnú návratnosť uzatváraním dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy*). Počiatočná upisovacia hodnota podielu je 10 českých korún. Úvodné upisovacie obdobie prebieha od 3. marca 2014 do 30.apríla 2014.Návratnosť fondu závisí od vývoja dvoch košov akcií. V deň splatnosti (31/03/2020): okrem 90% hodnoty počiatočného upísania sa ako výnos vyplatí 70% nárastu hodnoty prvého koša; Pokles hodnoty prvého koša sa neúčtuje. V dôsledku toho dostanete 90% hodnoty počiatočného upísania naspäť. Ďalších 10% hodnoty počiatočného upísania sa vyplatí v prípade, ak bude zaznamenaná predbežná pozorovaná hodnota druhého koša vyššia alebo rovná jej počiatočnej hodnote. Predbežná pozorovaná hodnota sa určí v máji 2015. Prvý kôš pozostáva z akcií vybraných kvalitných spoločností z celého sveta, ktoré sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou.Druhý kôš pozostáva z výberu akcií spoločností pôsobiacich v pivovarníctve a nápojovom priemysle Fond investuje na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV)*, iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti 90% hodnoty počiatočného upísania na podiel. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované „účelovo vytvorenými spoločnosťami“, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie*, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje. Na druhej strane, s cieľom dosiahnuť návratnosť, do dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy*) s jednou alebo viacerými primárnymi protistranami
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
11,27 € 11,16 € 11,61 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 2,83% 1,7619 0 jún 2020 / 0,75% marec 2020 / -0,54% -7,30% a doba zotavenia 110 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
2,55 % 2,18 % 2,08 % 2,55 % 3,97 % 1,21 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 0,80 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -556 559,00 € -556 559,00 € -570 990,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management