Sporenie TB Vzdelanie Smart fond


Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Sporenie TB Vzdelanie Smart fond Zmiešané fondy
Popis fondu

Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z vyplatených kupónov Dlhopisových investícií, z pohybu cien Akciových investícií, Alternatívnych investícií a Dlhopisových investícií, z dividend Akciových investícií a Alternatívnych investícií a zhodnotenie Fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte. Jednotlivé triedy aktív budú v majetku vo Fonde prevažované vzhľadom na rovnomerné rozloženie rizika medzi jednotlivými triedami aktív. Spoločnosť využíva kvantitatívne modely a nástroje technickej i fundamentálnej analýzy pre identifikovanie a výber investičných príležitostí. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do:

  • peňažných investícií, ako sú napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladoch a vkladových účtoch,
  • dlhopisových investícií, ako sú napríklad dlhopisy alebo hypotekárne záložné listy,
  • akciových investícií, ako sú napríklad akcie, akciové verejne obchodované fondy (ETF) alebo podielové fondy,
  • alternatívnych investícií, ako sú napríklad realitné a komoditné investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Tatra banky, a.s.
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 150,00 €
Poznámka
Výstupný poplatok: Jednorazová investícia: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku Program sporenia PLUS: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,00 % 0,73 % -0,03 % -0,95 % -2,16 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 3,00 % 1,39 %
Názov spoločnosti
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.