Stabilný fond o.p.f.


Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Stabilný fond o.p.f. Dlhopisové fondy
Popis fondu

Stabilný fond o.p.f. je špeciálny fond cenných papierov, určený pre konzervatívneho klienta, ktorý má záujem o investovanie do dlhopisov s vyšším výnosom, než aké sú vo fondoch krátkodobých investícií či na termínovaných vkladoch.

Cieľom Fondu je dosahovať výnos z finančných nástrojov s úrokovým výnosom a zhodnotenie majetku Fondu v dlhodobom horizonte. Majetok vo Fonde je investovaný do dlhopisových investícii, peňažných investícii (ako sú napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladových účtoch) a nástrojov určených na zabezpečenie rizika. Fond nemá úzke teritoriálne ani odvetvové zameranie. Pri dlhopisoch sa správca zameriava najmä na korporátne, štátne, komunálne, dlhopisy vydávané bankami, finančnými inštitúciami a inými nadnárodnými spoločnosťami, pričom ratingové hodnotenie ani splatnosť dlhopisu nie je obmedzujúcim výberovým kritériom. Dlhová zložka môže významným pomerom obsahovať aj Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA spravovaný správcovskou spoločnosťou.

Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Poštovej banky a.s.
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 500,00 €
Poznámka
Výstupný poplatok po 1 roku je 0.
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,27 % 0,64 % 1,99 % 9,55 % 0,00 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,00 % 1,00 % 1,00 %
Názov spoločnosti
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.