Osobný účet Exclusive Slovenská sporiteľňa


Balík pre náročných. K balíku môžete mať sporenie k Osobnému účtu Exclusive s pravidelnými mesačnými vkladmi s atraktívnym zhodnotením.

Možnosť zriadenia účtu aj online a získať odmenu za platbu kartou.

Pri zriadení účtu online cez internet automaticky klient získa: 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu na 3 mesiace (neplatí pre možnosť overenia totožnosti v pobočke), jednu elektronickú platobnú kartu podľa vlastného výberu so štandardným dizajnom, elektronické služby a bezpečnostný predmet SMS kľúč a elektronický výpis do internetbankingu.

Možnosť získať odmenu za platbu kartou. Stačí ak sa zaregistrujte v programe Vernostný systém Odmena+, splníte podmienky programu pri platbe kartou a môžete získať odmeny až do výšky 10 % za nákup tovaru a služieb.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 € Áno, vyhotovenie elektronického výpisu z účtu a jeho zaslanie do Internetbankingu, na e-mailovú adresu, alebo poštou.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

Akcia: Nový Osobný účet na 12 mesiacov bez poplatku a s odmenou až 60 €.

Ak si počas trvania kampane zriadite cez mobilnú aplikáciu Elektronickej služby Internetbanking verzia George Osobný účet (Space účet Študent, Space účet Mladý, Osobný účet, Osobný účet Exclusive) a do 31. 10. 2021:

  • zaplatíte z tohto účtu prostredníctvom svojho mobilu alebo hodinkami, a Banke budú tieto platby doručené na zaúčtovanie ako transakcie vykonané prostredníctvom Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay alebo Fitbit Pay v celkovej výške aspoň 100 €, banka vás odmení 30 eurami na váš novozriadený Osobný účet
  • presmerujete si pravidelný príjem (mzda, dôchodok alebo sociálne dávky) na váš novozriadený Osobný účet po dobu minimálne troch za sebou nasledujúcich mesiacov, banka vás odmeníďalšími 30 eurami na váš novozriadený Osobný účet. Minimálna výška tohto pravidelného príjmu je 300 eur. Za pravidelný príjem sa nepovažuje prevod medzi vlastnými účtami, alebo účtami v inej banke, ktoré majú rovnakého majiteľa ako je majiteľ novozriadeného Osobného účtu.

Doklad totožnosti.
Zloženie balíka

Bezplatné zriadenie a vedenie Sporenia k účtu,

100% zľava z ročného poplatku za Kreditnú kartu aj Dodatkovú kartu v prvom roku (VISA Gold CTLS).

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzený počet výberov z bankomatov v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru v eurách
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene VISA Platinum alebo VISA Standard Áno, SMS notifikácia od 0 € Áno, Internetbanking, Telephonebanking (s tónovou voľbou zistiť všeobecné informácie, aktuálne informácie o poskytnutom bankovom produkte, realizovať platobné príkazy v domácej mene a platobné príkazy v cudzej mene v rámci banky)
Mesačný poplatok za balík
8,90 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100% zľava
Pri zrealizovaní v sledovanom období súčasne:
- bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 400 € v obchodoch, na internete, cez aplikácie Google pay, Apple pay, Garmin pay, Fitbit pay,
- min. 3 pravidelné platby,
- min. 1 platbu/vklad na sporenie/investičné sporenie alebo
- ak aktíva v sledovanom období dosiahnu 30 000 € alebo
za aktívne využívanie Platobnej karty vydanej k Business účtu

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 6 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
3,00 €, prvý vklad hotovosti v kalendárnom mesiaci je bez poplatku Poplatok vo výške 6,00 € banka účtuje, ak na Účet vedený v Banke vkladá osoba odlišná od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby (tento poplatok hradí vkladateľ). S poplatkom 6,00 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € Z bankomatov v krajinách EHP v mene EUR bez poplatku , v inej mene ako EUR s poplatkom 6 € + poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
19,90 %

ÁNO, od 50 € do 5 000 €.

Ak máte trvalý pobyt na území SR, vek min. 18 rokov, pravidelný mesačný príjem, prípadne jeho časť na bežný účet.

Úver je možné čerpať aj hneď od založenia účtu ak doložíte potvrdenie o príjme.