otp BIZNIS konto EXTRA OTP


Klienti môžu získať počas 12 mesiacov 50 % zľavu z ceny balíka služieb v prípade, že pri zriadení nového otp BIZNIS konta s balíkom po splnení podmienky, že klientovi neuplynulo viac ako 6 mesiacov od začiatku podnikania alebo sa jedná o nového klienta. Pre účely tejto zľavy sú novými klientami tí klienti, ktorí pred zriadením nového otp BIZNIS konta s balíkom neboli klientmi OTP Banky Slovensko a.s..

Pre každú z týchto podmienok platí, že musí byť splnená po začiatku účinnosti tejto zľavy v cenníku a v momente zriadenia otp BIZNIS konta s balíkom.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Áno, výpis z účtu zasielaný e-mailom
Predložiť oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti a doklad totožnosti
Zloženie balíka

50 transakcií v rámci ceny balíka (počíta sa vždy prvých 50 transakcii zahrnutých v príslušnom balíku služieb v ľubovoľnej kombinácii)

  • kreditné transakcie bezhotovostné,
  • debetné transakcie cez elektronické bankovníctvo,
  • debetné transakcie v rámci OTP Banky podané v pobočke,
  • debetné transakcie platobnou kartou cez EFT POS terminál,
  • debetné transakcie výber z bankomatu OTP Banky a ČSOB na území SR,    
  • hotovostné vklady,
  • vydanie 2 platobných kariet Maestro alebo VISA Electron,
  • výpis z účtu 1x mesačne osobné prevzatie alebo zaslanie poštou v rámci SR,
  • zriadenie elektronického bankovníctva, otp Premium konto.

Voliteľná ponuka: možnosť získania úverových produktov, poskytnutie povoleného debetného zostatku (po splnení podmienok na poskytnutie úveru, resp. povoleného debetu), úvodná informácia k problematike EÚ fondov, vydanie nezáväzného/záväzného úverového prísľubu

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
5 3 10 2
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
8 7 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
13 Áno, vedenie elektronického bankovníctva systému OTPdirekt
Mesačný poplatok za balík
12,50 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0,18 € 2,50 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0,18 € 0,18 € 1,20 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
2 vkladybez poplatku, ostatné vklady s poplatkom 0,70 € do sumy 100 000 €, nad 100 000 € poplatok 0,15 % zo sumy vkladu, vklad treťou osobou 1,50 €. Za hotovostné výbery do 10 000 € je poplatok 3 €, nad 10 000 € (vrátane) 0,05 % zo sumy výberu. 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0,20 € 0,35 € 2 € 5,50 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
12,00 %

Áno, poskytnutie na obdobie 1 roka s možnosťou automatickej obnovy bez požiadavky splatenia vyčerpaného debetného zostatku, individuálny limit Povoleného prečerpania v závislosti od výšky uznaných kreditných obratov realizovaných na otp BIZNIS Konte od 660 – 16 600 eur.

Podmienky: pre fyzické osoby - podnikateľov alebo firmy so sídlom podnikania na území SR s min. 1-ročnou podnikateľskou históriou, pri aktívnom využívani otp BIZNIS Konto na platobný styk min. 1 ucelený kalendárny rok, pri splnení bankou stanovených podmienok pre poskytovanie Povoleného prečerpania.