otp BIZNIS konto MAX OTP


Klienti môžu získať počas 12 mesiacov 25 % zľavu z ceny balíka služieb v prípade, že pri zriadení nového otp BIZNIS konta s balíkom splnia podmienky, že klientovi neuplynulo viac ako 6 mesiacov od začiatku podnikania alebo sa jedná o nového klienta.

Pre účely tejto zľavy sú novými klientami tí klienti, ktorí pred zriadením nového otp BIZNIS konta s balíkom neboli klientmi OTP Banky Slovensko a.s..

Pre každú z týchto podmienok platí, že musí byť splnená po začiatku účinnosti tejto zľavy v cenníku a v momente zriadenia otp BIZNIS konta s balíkom. Zľavu je možné zriadiť len pre korporátnych klientov ktorí sú zaradení v segmente mikro klienti alebo mass corporate.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Áno, výpis z účtu zasielaný e-mailom
Predložiť oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti a doklad totožnosti.
Zloženie balíka

200 transakcií v rámci ceny balíka (počíta sa vždy prvých 200 transakcii zahrnutých v príslušnom balíku služieb v ľubovoľnej kombinácii),

 • kreditné transakcie bezhotovostné,
 • debetné transakcie cez elektronické bankovníctvo,
 • debetné transakcie v rámci OTP Banky podané v pobočke,
 • debetné transakcie do inej banky podané v pobočke,
 • debetné transakcie platobnou kartou cez EFT POS terminál,
 • debetné transakcie výber z bankomatu OTP Banky na území SR,
 • hotovostné vklady,
 • vydanie a obnova 3 platobných kariet podľa výberu klienta,
 • výpis z účtu 1x mesačne osobné prevzatie alebo zaslanie poštou v rámci SR,
 • zriadenie elektronického bankovníctva,
 • otp Premium konto,
 • prenájom bezpečnostnej schránky.

Voliteľná ponuka: možnosť získania úverových produktov, poskytnutie povoleného debetného zostatku (po splnení podmienok na poskytnutie úveru, resp. povoleného debetu), úvodná informácia k problematike EÚ fondov, vydanie nezáväzného/záväzného úverového prísľubu.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
20 10 50 5
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
40 20 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
45 Maestro Small Business, VISA Electron, MasterCard Business, VISA Classic alebo MasterCard Gold Áno, vedenie elektronického bankovníctva systému OTPdirekt
Mesačný poplatok za balík
21,50 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0,18 € 2,50 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0,18 € 0,18 € 1,20 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
10 vkladov bez poplatku, ostatné vklady s poplatkom 0,70 € do sumy 100 000 €, nad 100 000 € poplatok 0,15 % zo sumy vkladu, vklad treťou osobou 1,50 €. Za hotovostné výbery do 10 000 € je poplatok 3 €, nad 10 000 € (vrátane) 0,05 % zo sumy výberu. 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0,20 € 0,35 € 2 € 5,50 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
12,00 %

Áno, poskytnutie na obdobie 1 roka s možnosťou automatickej obnovy bez požiadavky splatenia vyčerpaného debetného zostatku, individuálny limit Povoleného prečerpania v závislosti od výšky uznaných kreditných obratov realizovaných na otp BIZNIS Konte od 660 – 16 600 eur.

Podmienky: pre fyzické osoby - podnikateľov alebo firmy so sídlom podnikania na území SR s min. 1-ročnou podnikateľskou históriou, pri aktívnom využívani otp BIZNIS Konto na platobný styk min. 1 ucelený kalendárny rok, pri splnení bankou stanovených podmienok pre poskytovanie Povoleného prečerpania.