otp READY konto OTP


otp READY konto vedené so zvýhodnenými podmienkami je určené mladým vo veku od 0 do 26 rokov.

Služby elektronického bankovníctva (Internet banking, Mobil banking) sú pre klientov od 0 do 15 rokov obmedzené. 

Zákonný zástupca dieťaťa - môže využívať služby Mobil Bankingu a Internetového bankovníctva v plnom rozsahu aktívnych služieb.

Mobil banking - užívateľ od 0 do 15 rokov nemá možnosť aktivácie a využívania služieb mobilného bankovníctva

Internet banking - užívateľ od 0 do 15 rokov má obmedzené menu pre pasívne operácie a dotácie v EUR (aktuálny stav zriadených účtov, ich zostatkov a limitov, pričom systém neumožní realizovať zmeny)

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 0 € Áno, elektronicky, bezplatne výpis z účtu v mesačnej frekvencii preberaný osobne alebo poštou, častejšie ako 1 x mesačne preberaný osobne, resp. poštou za poplatok.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

Akcia: Vyskúšajte služby OTP Banky a získajte odmenu
Nový majiteľ otp READY konta môže získať odmenu vo výške 20 €.

  • 5 € za prvé prihlásenie sa do Internet bankikgu
  • 5 € za prvú platbu novou platobnou kartou
  • 5 € za prvú platbu na sporiaci účet k účtu
  • 5 € za realizáciu prvého trvalého príkazu

Za vyskúšanie každej služby môže klient získať 5 €, celkovo za vyskúšanie služieb môže získať odmenu vo výške až 20 €.

Klient vo veku od 0 do 15 rokov
Konto môže zriadiť len zákonný zástupca, ktorý je povinný preukázať sa dokladom, z ktorého je zrejmé oprávnenie zastupcu na zastupovanie, ako aj rodný list maloletého klienta

Klient vo veku od 15 do 18 rokov Konto si môže zriadiť maloletý po predložení občianskeho preukazu ako dokladu totožnosti a za splnenia predloženia súhlasu so spracúvaním osobných údajov podpísaného zákonným zástupcom maloletého klienta
Konto môže zriadiť zakonný zástupca, ktorý je povinný sa preukázať dokladom, z ktorého je zrejmé oprávnenie zástupcu na zastupovanie ako aj rodný list maloletého klienta
 

Zloženie balíka
  • Nie je povinný žiadny minimálny vklad ani minimálny zostatok,
  • Možnosť výhodne zhodnocovať voľné finančné prostriedky prostredníctvom Sporiaceho účtu alebo Termínovaného vkladu.
  • Bezplatné poskytnutie a vedenie elektronického bankovníctva,
  • Neobmedzený počet výberov z bankmatov ČSOB a OTP
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 1 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Mastercard Standard Nie ÁNO, Internet Banking, pasívne pre otp READY<15, aktívne pre otp READY<18 a otp READY<26
Mesačný poplatok za balík
1 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100 % zľava z mesačného poplatku za vedenie otp READY Konta bude po splnení podmienky:

  • realizácia aspoň jednej platby kartou mesačne 
  • alebo ak je na Sporiacom účte READY priemerný zostatok vo výške min. 250 EUR za mesiac (zľava je uplatnená v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola podmienka na získanie zľavy splnená) 

V kalendárnom mesiaci, v ktorom majiteľ READY Konta dovŕšil 26 rokov nie je vyhodnocovaný za predchádzajúci mesiac a zľava mu nie je poskytnutá.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 2,50 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € Za hotovostné výbery do 10 000 € je poplatok 2 €, nad 10 000 € (vrátane) 0,05 % zo sumy výberu. 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 2 € 5,50 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
18,50 %

Áno, do výšky 3 500 €. Výška povoleného prečerpania sa stanovuje podľa výšky mzdy alebo iného kreditného obratu na účte. Podmienkou je pracovná zmluva na dobu neurčitú, resp. určitú, mzda pripisovaná na účet prípadne iný kreditný obrat na účte.Banka ale poskytuje povolené prečepanie iba k účtu otp READY<26.