Smart účet pre mladých ČSOB


Sporiaci účet Depozit je automaticky zriadený k online otvorenému FUN účtu. Potrebné zrealizovať na sporiaci účet minimálny vklad 15 eur, inak bude automaticky a bez poplatkov zrušený po 6 mesiacoch od založenia FUN účtu.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 0 € ÁNO, elektronicky.

Smart účet je pre mladých ľudí od 15 do 28 rokov.

Zloženie balíka

Služby call centra, Internet Bankingu a Smart Bankingu,

  • neobmedzený počet výberov z bankmatov ČSOB a OTP
  • neobmedzený počet elektronických transakcií,
  • platby kartou v obchodoch a na internete,
  • elektronický výpis z účtu,
  • zmena denného limitu platobnej karty cez kanály elektronického bankovníctva.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene VISA Classic Nie

ÁNO, Moja ČSOB a  ČSOB SmartBanking.

Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100 % zľava z poplatku za vedenie účtu:

  • do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 19 rokov alebo
  • do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 24 rokov, ak študuje dennou formou a predloží potvrdenie o návšteve školy po dovŕšení veku 19 rokov alebo
  • do posledného dňa mesiaca, v ktorom dovŕši 28 rokov, ak študuje dennou formou a predloží potvrdenie a návšteve školy po dovŕšení veku 24 rokov.

 

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 12 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
6 €, hotovostný vklad 3 osobou za poplatok 6 €. S poplatkom 6 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 5,00 € 6 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
14,50 %

Možnosť požiadať o zriadenie povoleného prečerpania na účte.