Start Junior VÚB


Hodnotenie
1x

Vedenie účtu zadarmo v rámci účtu rodiča, zvýhodnené úročenie zostatku na účte.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 3 € Áno, cez službu Internet banking alebo osobne v pobočke banky 1-krát mesačne zdarma, sumárny ročný výpis z účtu (1-krát ročne k ultimu roka v rámci SR) zdarma.
Pre mladých vo veku od 8 do 14 rokov.
Zloženie balíka

Všetky vklady hotovosti v pobočke,

- prvé dva výbery hotovosti z bankomatu VÚB mesačne,

- Internet banking zriadená pre zákonného zástupcu dieťaťa.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
0 0 0 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene 2 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Visa Inspire Nie ÁNO, internet banking
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 2,20 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0,22 € 0,22 € 0,22 €
Vklad hotovosi v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0,50€ 3,50 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0,30 € 1,20 € 1,20 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje