Účet Extra Pohoda ČSOB


Pri aktívnom využívaní balíka môžete získať výhodnejšie sporenie na Sporiacom účte Depozit s vyšším úrokom, zvýhodnený úrok pri Hypotéke alebo Spotrebnom úvere, možnosť využívať účet bezplatne alebo so zníženým poplatkom o 50% za jeho vedenie.


Poistenie pravidelných výdavkov pre prípad:
PN s mesačným plnením 125 € alebo 250 € max. 3 mesiace smrti s jednorazovým plnením 1 500 € pripoistenie Medifón.

 • Variant A 2,50 €/mesačne
 • Variant B 4,50 €/mesačne
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 € ÁNO, elektronicky.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Odmena až 3 x 50 eur k novému účtu Extra Pohoda.
Odmenu môžete získať:

 • 50 eur za využitie služieb na cestovanie v aplikácii ČSOB SmartBanking,
 • 50 eur za platby kartou v minimálnej hodnote 100 eur,
 • 50 eur za pohodlný prenos účtu do ČSOB.  

Cestujte so Smart výhodami :
Podmienky účasti:

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby vo veku od 15 rokov – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 03.04.2024 do 12.05.2024 nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah a zároveň,
 • uzatvoria niektorú zo zmlúv buď o ČSOB Smart účte, ČSOB účte Pohoda, ČSOB účte Extra Pohoda alebo ČSOB Študentskom účte FUN v období od 03.04.2024 do 12.05.2024 elektronickými kanálmi, cez mobilnú bankovú aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo v pobočke (platí pre Pohoda, Extra Pohoda a Študentský účet FUN).

Pre získanie ktorejkoľvek nižšie uvedenej odmeny musia účastníci akcie zároveň splniť nasledovné podmienky:

 • Časť SmartSlužby+
  Odmenu 50 eur získajú účastníci akcie v prípade, ak po uzavretí zmluvy o ČSOB účte, v období od 03.04.2024 do 15.06.2024 využijú vybrané SmartSlužby+ v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking, a to nasledovným spôsobom:
  • využijú niektorú zo služieb: IDS BK, MHD Košice, ZSSK, ParkDots a Parkovanie Urbi a zároveň zrealizujú úhradu v akejkoľvek výške za danú službu prevodom z ČSOB účtu minimálne 3x bez ohľadu na kombináciu menovaných služieb (účastníci môžu využiť jednu službu 3x alebo 3x rôzne služby).
 • Časť platba platobnou kartou vydanou k ČSOB účtu.
  Odmenu 50 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak v čase trvania akcie zrealizujú platbu/platby platobnou kartou vydanou k ČSOB účtu v celkovej sume minimálne 100 Eur v termíne od 03.04.2024 (vrátane) do 15.06.2024 (vrátane).
 • Časť prenos účtu.
  Odmenu 50 eur získajú účastníci akcie v prípade, ak v čase trvania akcie podajú žiadosť o presun platobného účtu, v ktorej požiadajú o zrušenie platobného účtu vedeného odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb a v čase vyhodnotenia nebude evidované storno žiadosti o presun platobného účtu.


 

Doklad totožnosti.

Zloženie balíka

Dobitie kreditu na mobil cez SmartBanking,

 • neobmedzený počet zmien trvalých príkazov a inkás (nezahŕňa však zmenu trvalého príkazu na úhradu zadaného na pobočke),
 • neobmedzený počet výberov z bankmatov ČSOB a OTP
 • možnosť zvolenia Image karty,
 • bezplatné zriadenie a vedenie ČSOB SmartBanking,
 • bezplatné celororočné cestovné poistenie STANDARD k platobnej karte a úrazové poistenie platné na celom svete, možnosť vydania platobnej karty aj s bezkontaktnou technológiou (CL),
 • zmena denného limitu platobnej karty cez kanály elektronického bankovníctva.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene VISA Classic alebo Debit MC alebo Debit Gold MC Nie

ÁNO, Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking

Mesačný poplatok za balík
12 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

50% zľava z poplatku za vedenie balíka služieb v prípade splnenia podmienok: 

Ak kreditný obrat na vašom účte bol min. 1 500 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 

 • a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) 
 • a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci 
 • alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 30 000 € 
 • alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby

100 % zľava z poplatku za vedenie balíka služieb kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Extra Pohoda.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
6 €, hotovostný vklad 3 osobou za poplatok 6 €. S poplatkom 6 €. 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € 0 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
19,50 %

ÁNO, možnosť čerpania až do výšky 6 000 €, limit povoleného prečerpania bežného účtu banka určí na základe výšky čistého mesačného príjmu. Štandardne sa limit pohybuje vo výške až trojnásobku čistého príjmu, minimálne však vo výške 150 €.