VÚB Účet (pre podnikateľov) VÚB


Možnosť vyskladať si balík podľa vlastných predstáv, pričom zloženie je možné meniť podľa potrieb.

Ak si klient otvorí účet online, získa vedenie účtu na 6 mesiavov zadarmo.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 6 € Áno, cez službu Internet banking alebo osobne v pobočke banky 1-krát mesačne zdarma, sumárny ročný výpis z účtu (1-krát ročne k 31.12 daného roka v rámci SR) zdarma.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:

AKCIA: Účet pre zelenší svet s odmenou až do 60 eur. Kampaň je platná od 01. 05. 2024 do 31. 7. 2024.

 • 30 eur netto za zriadenie Účtu,
 • 30 eur netto za zaúčtované platby u obchodníka v sumárnej výške minimálne 100 eur vykonané debetnou platobnou kartou, ktorá bude vydaná k Účtu .

Účet pre zelenší svet predstavuje VÚB Účet, alebo VÚB Účet pre študentov, alebo VÚB Účet pre mladých zriadený online, prostredníctvom služby Nonstop Banking, alebo prostredníctvom pobočky.  Pri zriadení Účtu musí byť zmluva o
bežnom účte podpísaná elektronicky.

Podmienky získania Benefitu:
 • klient si v období od 01.05.2024 do 31.07.2024 vo VÚB, a.s. zriadi Účet online prostredníctvom služby Nonstop Banking alebo prostredníctvom pobočky VÚB, a.s., pričom zmluvu o bežnom účte klient podpíše elektronicky,
 • požiada o vydanie Karty bez plastu k Účtu,
 • ku dňu 30.04.2024 nie je majiteľom iného Účtu,
 • nepožiadal o zrušenie akéhokoľvek Účtu v období 180 kalendárnych dní pred dňom zriadenia Účtu,
 • zriadi si Sporiaci účet k Účtu, na ktorý bude v lehote najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci zriadenia Účtu pripísaný vklad vo výške minimálne 50 eur, a zároveň zostatok na tomto Sporiacom účte bude k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol Účet zriadený v minimálnej výške 50 eur.

Naviac máte 12 mesiacov vedenie účtu zadarmo pri založení online.

Predložiť doklad totožnosti.

Zloženie balíka

Klient má možnosť vybrať si z tejto ponuky:

 • Debetná platobná karta Mastercard Dobrý Anjel,
 • Debetná platobná karta VISA Inspire,
 • Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka).

Maximálny počet debetných platobných kariet daného typu vydaných v rámci konta je 2 ks, pričom jeden držiteľ karty môže vlastniť z daného typu karty len 1 ks. Maximálny počet všetkých debetných platobných kariet vydaných na všetkých držiteľov v rámci konta je 5 ks

 • jednorazové online prevody
 • prvé 4 poplatky za výber v hotovosti z bankomatu VÚB, a.s.
 • prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou u obchodníka
 • prvých 6 poplatkov za platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso
 • vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks Sporiacich účtov alebo max. 4 ks Sporiace účty a 1 ks Sporiaci účet k hypotéke) a zasielanie výpisov ztých účtov
 • zasielanie SMS o pohyboch na účte

Okrem toho si klient môže vybrať jednu službu z tejto ponuky:

 • debetná platobná karta VISA Inspire GOLD (Maximálny počet debetných platobných kariet daného typu vydaných v rámci konta je 2 ks, pričom jeden držiteľ karty môže vlastniť z daného typu karty len 1 ks. Maximálny počet všetkých debetných platobných kariet vydaných na všetkých držiteľov v rámci konta je 5 ks)
 • jednorazové online prevody
 • neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka,
 • platbu cez trvalý príkaz,
 • automatický prevod alebo SEPA inkaso,
 • výber hotovosti z bankomatu VÚB, a. s,
 • pobočkové operácie (vklady a výbery, zadania, zrušenia , zmeny trvalého príkazu a inkás)
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene 4 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
6 Mastercard Dobrý Anjel.alebo Visa Inspire Áno, pri zvolení

Áno, pri zvolení

Mesačný poplatok za balík
6 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

50 % zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň 2 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 700 €.

100 % zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň 3 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 €.

Produkty VÚB, s ktorými je možné aplikovať zľavu:

 • čerpané spotrebné úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii)
 • čerpané hypotekárne úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii)
 • kreditná karta, min. 3 zaúčtované platby u obchodníka kreditnou kartou
 • sporiaci účet alebo VÚB AM (Asset Management) Prémiové sporenie (súčet hodnôt zrealizovaných trvalých príkazov na ľubovoľný z uvedených produktov má byť min. 50 € mesačne)
 • priemerné denné zostatky na vkladových účtoch (v EUR a CM) a hodnota investícií do podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB je min. 10 000 €
 • La Vita - vlastníctvo aktívneho životného poistenia
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 8,00 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
5,00 € 10,00 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0,30 € 3,50 € 6,00 €
Povolené prečerpanie na účte - popis

Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje