Zverejnené: 18.07.2019

Prima banka Slovensko, a. s.


Základné informácie o banke    

Adresa sídla spoločnosti: Hodžova 11, 010 11, Žilina
IČO: 31 575 951
DIČ: 2020372541
IČ DPH: SK2020372541
Kód banky: 5600
BIC/SWIFT kód:     KOMASK2X
Označenie banky: PKBA
Infolinka zo SR: 0850 700 007
Infolinka zo zahraničia: +421 41 5111 111
Fax: 041/ 5624 129
E-mail: [email protected]
Blokácia platobnej karty zo SR: 0850 700 007
Blokácia platobnej karty zo zahraničia: +421 41 5111 111

                                                                                     

Tieto linky vás môžu zaujímať


Domovská stránka banky

Zoznam pobočiek

Zoznam bankomatov

Kurzový lístok

Cenník

Úrokové sadzby

                    

Zoznam produktov z portálu Finančný kompas

Termínované vklady

Sporenie

Hypotéky

Pôžičky a autoúvery

Bežné účty

Podnikateľsé účty

 

História banky

Prima banka Slovensko, a.s. začala svoju činnosť v čase vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V roku 1993 sme ju registrovali pod názvom Prvá komunálna banka, ktorú založilo 193 slovenských obcí.  Špecializovala sa na financovanie miest a obcí Slovenska.

Po desiatich rokoch od svojho vzniku, po vstupe nového zahraničného akcionára, zmenila banka názov na Dexia banka Slovensko, a.s.  V tom období začala banka posilňovať svoju pozíciu a  zmenilo sa jej portfólio produktov. Zamerali sa na  oblasť  retailového bankovníctva - banky pre individuálnych klientov.

Francúzsko – belgická spoločnosť Dexia banka Slovensko, a.s. v roku 2011 predala svoj väčšinový podiel finančnej skupine Penta Investments. V súčasnej dobe  Penta Investments vlastní viac ako 94% akcií.

Od 1. Januára 2012 banka zmenila svoj obchodný názov na Prima banka Slovensko, a.s. O obchodnom mene Prima banka Slovensko, a.s. ustanovilo valné zhromaždenie akcionárov banky ešte v novembri 2011.

Dňom 1. 8. 2017 došlo k zlúčeniu Sberbank Slovensko, a.s. s Prima bankou Slovensko, a.s., ktorá sa stala právnym nástupcom Sberbank Slovensko a prešli na ňu všetky zmluvné vzťahy.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách