Zverejnené: 18.07.2019

SASS - Slovenská asociácia správcovských spoločností


Riadni členovia SASS

 

Pridružení členovia SASS

 

Asociácia bola založená 23. Februára 1998 pod názvom Asociácia správcovských spoločností. Založili ju spoločnosti pôsobiace v oblasti kolektívneho investovania na Slovensku ako J & T Asset Management, i. s., a. s., Istroinvest, i. s., a. s., Tatra kupón fond, i. f., a. s., VÚB Invest, i. s., a. s., Renta generačná i. s., a. s. a PRVÁ PENZIJNÁ, i. s., a. s.

SASS je spoločnosť, ktorá združuje domáce a zahraničné správcovské spoločnosti, používajúce jednotné pravidlá pre výpočet a prezentáciu výkonnosti fondov. Hlavný zámer, ktorý si asociácia pri svojom vzniku určila, bola  príprava a zavedenie záväzných pravidiel transparentného podnikania, ktoré by mali prispieť k vybudovaniu dôvery v kolektívne investovanie na Slovensku.

Slovenská asociácia správcovských spoločností udržuje kontakty s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom Financií SR, Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi, Asociáciou doplnkových dôchodkových spoločností, Asociáciou bánk, Asociáciou finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností, Asociáciou poisťovní, Burzou cenných papierov v Bratislave ale aj s ďalšími subjektmi finančného trhu na Slovensku.

Spoločnosť  informuje  o výhodách kolektívneho investovania aj verejnosť.  Okrem poskytovania informácií Slovenská asociácia správcovských spoločností  upozorňuje aj na vyskytujúce sa negatívne javy, najmä na podvody a nekalé praktiky niektorých nelicencovaných subjektov. 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách