Zverejnené: 18.07.2019

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky


Základné informácie o banke

Adresa sídla spoločnosti: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IČO: 47 251 336
DIČ: 4020423671
IČ DPH: SK7020000427
Kód banky: 1111
BIC/SWIFT kód: UNCRSKBX
Označenie banky: UNCR
Infolinka zo SR: 0800 14 00 14
Bezplatné číslo z mobilných sietí: *1111
Infolinka zo zahraničia: +421 44 547 6870
E-mail: [email protected]
Blokácia platobnej karty zo SR: 0800 14 00 14
Blokácia platobnej karty zo zahraničia: +421 44 547 68 70

 

Tieto linky vás môžu zaujímať


Domovská stránka banky

Zoznam pobočiek

Zoznam bankomatov

Kurzový lístok

Cenník

Úrokové sadzby

Internetbanking

                                 

 Zoznam produktov z portálu Finančný kompas

Termínované vklady

 Sporenie

 Hypotéky

 Pôžičky a autoúvery

 Kreditné karty

Bežné účty

Podnikateľské účty

 

História banky

Banka na Slovensku vznikla v apríli 2007 spojením UniBanky, a. s. a HVB Bank Slovakia a. s. . Na  slovenskom trhu banky pôsobili vyše 17 rokov.  Počnúc prvým decembrom 2013 UniCredit Bank v Čechách a na Slovensku poskytuje bankové služby a produkty pod spoločným obchodným názvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Na Slovensku je obchodný názov banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – pobočka zahraničnej banky.

Pred UniBankou , a.s. bola Poľnobanka, a.s., ktorá bola v roku 1990 založená pod menom Slovenská poľnohospodárska banka. Poľnobanka bola prvá súkromná banka na Slovensku.

Pre banku bola významnou udalosťou vstup Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorá sa stala akcionárom v roku 1993 s dvadsať percentným  podielom na základnom imaní.  Európska banka pre obnovu a rozvoj poskytla  pre SPB, ú. s., linku na financovanie malých a stredne veľkých podnikov a projektov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.

Do banky kapitálovo vstúpili v roku 1996 dve talianske finančné skupiny Finest, S. p. A. a UniCredito, S. p. A..  Každá z nich získala 7,5 % podiel.

Majoritný podiel v banke v roku 2000 získala talianska finančná skupina UniCredito Italiano, S. p. A., Milano (UCI). V januári 2002 sa akcionári banky na mimoriadnom valnom zhromaždení rozhodli o zmene obchodného mena banky na UniBanka, a. s.

Na slovenskom trhu siaha história HVB Bank Slovakia do roku 1990. Rakúska banka Creditanstalt Bankverein otvorila v Bratislave pobočku pražského zastúpenia.  Na slovenský trh v roku 1994 vstúpila ďalšia rakúska banka Bank Austria AG. V roku 1999 došlo  k spojeniu dcérskych bánk pôsobiacich na Slovensku do Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a. s.,  a to po získaní majoritného podielu Creditanstalt Bankverein zo strany Bank Austria.

V polovici roka 1996 začala svoju činnosť Hypo-Bank Slovakia, a. s., dcérska banka nemeckej Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG. Spojením materskej banky s Bayerische Vereinsbank AG zmenila slovenská dcérska banka v novembri 1998 obchodné meno na HypoVereinsbank Slovakia, a. s. Spojená Bayerische Hypo- und Vereinsbank v decembri 2000 vstúpila do bankového koncernu Bank Austria.

Banková skupina vystupovala pod názvom HVB Group.  Udržiavala si popredné miesto medzi najväčšími európskymi bankami.  Na Slovensku  sa obidve dcérske banky spojili 30. septembra 2001, keď sa HypoVereinsbank Slovakia a Bank Austria Creditanstalt Slovakia spojili do HVB Bank Slovakia, a. s. Majoritným vlastníkom bola rakúska Bank Austria Creditanstalt.

 Dcérska spoločnosť

  •     UniCredit Leasing

 
 Sesterské spoločnostiUžitočné články

Finančný Kompas v médiách