VISA Electron UniCredit


Hodnotenie
6x

Kreditná karta

Možnosť zmeny PIN prostredníctvom bankomatov, možnosť nastavenia automatickej splátky dlžnej sumy vo výške celej dĺžnej sumy vo forme inkasa za poplatok, služba Online Card – informácie o kreditnej karte prostredníctvom elektronického bankovníctva.

Možnosť dobíjania kreditu mobilného telefónu O2 T-Mobile, Orange. Možnosť požiadať o dodatkové karty. Pri aktovovaní služby UniTel možnosť prevodu finančných prostriedkov (max. do výšky 30 % z poskytnutého úverového rámca) na účet v ktorejkoľvek banke.

Možnosť refinancovania Kreditných kariet z iných bánk - Card Balance Transfer s úverovým limitom do 6000 € a získania 0% úroku na prvých 6 mesiacov. Po 6. mesiacoch úrok len 15 % za nesplatený prevedený zostatok. Možnosť bezkontaktného platenia s Visa payWave.

Vernostný program SPHERE card - zľavy 5% až 30% u obchodníkov na Slovensku a v Čechách.

Program pre Verných -  ak bezhotovostné transakcie zaúčtované v danom cykle prevýšili 159 €, klient neplatí mesačný poplatok za hlavnú kartu.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
17,70 45 dní 5% z dlžnej sumy, minimálne 9,96 € 3
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
235 € 1000 € mesačná Ako doplnková služba cestovné poistenie a poistenie schopnosti splácať úver. Ako bezplatná doplnková služba

Vek 18 rokov, občan SR s trvalým pobytom na území SR alebo cudzí štátny príslušník s povolením na trvalý pobyt v SR, minimálny čistý mesačný príjem 280 €, ak ide o príjem zo závislej činnosti, dôchodkovej, resp. sociálnej dávky alebo príjem z prenájmu.

Ak ide o príjem z podnikania, predloženie výpisov z bežného účtu vedeného v inej banke za posledné 3 mesiace, v prípade výplaty mzdy v hotovosti klient predloží okrem potvrdenia o príjme aj výplatné pásky a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Klient je povinný preukázať korešpondenčnú adresu, ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu podľa dokladu totožnosti, ďalším dokladom, napr. dokladom SIPO/účtom za elektrinu resp. za telefón alebo výpisom z bežného účtu z banky.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 0 € 1,10 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
1%, min. 3 € 2%, min. 5 € 2%, min. 5 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 1 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00% p. a. 3,32 € 16,60 €