VISA Basic UniCreditKreditná karta

Možnosť zmeny PIN prostredníctvom bankomatov, možnosť nastavenia automatickej splátky dlžnej sumy vo výške celej dĺžnej sumy vo forme inkasa za poplatok, služba Online Card – informácie o kreditnej karte prostredníctvom elektronického bankovníctva.

Možnosť dobíjania kreditu mobilného telefónu O2 T-Mobile, Orange. Možnosť požiadať o dodatkové karty. Pri aktovovaní služby UniTel možnosť prevodu finančných prostriedkov (max. do výšky 30 % z poskytnutého úverového rámca) na účet v ktorejkoľvek banke.

Možnosť refinancovania Kreditných kariet z iných bánk - Card Balance Transfer s úverovým limitom do 6000 € a získania 0% úroku na prvých 6 mesiacov. Po 6. mesiacoch úrok len 15 % za nesplatený prevedený zostatok. Možnosť bezkontaktného platenia s Visa payWave.

Vernostný program SPHERE card - zľavy 5% až 30% u obchodníkov na Slovensku a v Čechách.

Program pre Verných -  ak bezhotovostné transakcie zaúčtované v danom cykle prevýšili 159 €, klient neplatí mesačný poplatok za hlavnú kartu.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
17,70 45 dní 5% z dlžnej sumy, minimálne 9,96 € 3
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
235 € 1000 € mesačná Ako bezplatná doplnková služba

Vek 18 rokov, občan SR s trvalým pobytom na území SR alebo cudzí štátny príslušník s povolením na trvalý pobyt v SR, minimálny čistý mesačný príjem 280 €, ak ide o príjem zo závislej činnosti, dôchodkovej, resp. sociálnej dávky alebo príjem z prenájmu.

Ak ide o príjem z podnikania, predloženie výpisov z bežného účtu vedeného v inej banke za posledné 3 mesiace, v prípade výplaty mzdy v hotovosti klient predloží okrem potvrdenia o príjme aj výplatné pásky a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Klient je povinný preukázať korešpondenčnú adresu, ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu podľa dokladu totožnosti, ďalším dokladom, napr. dokladom SIPO/účtom za elektrinu resp. za telefón alebo výpisom z bežného účtu z banky.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 0 € 1,10 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
1%, min. 3 € 2%, min. 5 € 2%, min. 5 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 1 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,50% p. a. 3,32 € 16,60 €