Kreditná karta Cetelem CetelemKreditná karta

Kreditná karta Cetelem podporuje platobnú technológiu - bezkontaktné platby MasterCard PayPass.

1 % odmena z každej platby kreditnou kartou späť na účet (najviac 1% z maximálneho možného úverového rámca).

Možnosť poistenia kreditnej karty.

Na kreditnej karte je môžné využívať flexibilné splácanie. Klient sa sám rozhodnete, koľko z dlžnej sumy zaplatí, nad rámec minimálnej splátky.

Prevod peňazí z kreditnej karty je k dispozícii v Klientskej zóne, na akýkoľvek slovenský účet. Platby bez poplatku kreditnou kartou Cetelem za nájomné, elektrinu, splátku auta alebo dovolenku. 

 

 

 

Kreditná karta bez mesačného poplatku: 

  • ak klient požiada o kreditnú kartu online alebo telefonicky 
  • v prípade, že sa úver nečerpá alebo sa čerpaná čiastka splatí v rámci bezúročného obdobia alebo sa v príslušnom kalendárnom mesiaci čerpá úver v sume 300 € a viac

Mesačný poplatok za kreditnú kartu sa v ostatných prípadoch účtuje vo výške 2,99 €.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
17,88 % 55 dní Minimálna výška mesačnej splátky je rátaná ako % (od 3 do 5) z úverového rámca, alebo ako % (od 3 do 5) z čerpanej sumy zaokrúhlená na najbližších 300 €. 3 roky
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
300 € 5000 € Mesačné zasielanie papierových výpisov na adresu klienta alebo elektronicky vo forme e-výpisu. Poistenie je súčasťou mesačnej splátky.

Minimálny vek od 18 rokov v deň podania žiadosti, trvalý pobyt na území SR, preukazanie príjmu.

Zamestnanec – preukázanie trvalého príjmu zo závislej činnosti (zo zamestnania),

Fyzická osoba - podnikateľ – preukázanie existencie oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 12 mesiacov,

Dôchodca – preukázanie príjmu na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (banka akceptuje starobný, invalidný a výsluhový dôchodok).

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 0 € 0 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
Prvý výber z bankomatu v SR alebo v zahraničí je bezplatný, ďalší s poplatkom 5,00 € Prvý výber z bankomatu v SR alebo v zahraničí je bezplatný, ďalší s poplatkom 5,00 €. Prvý výber z bankomatu v SR alebo v zahraničí je bezplatný, ďalší s poplatkom 5,00 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 0 € Zmena výšky úverového rámca, minimálnej mesačnej splátky a údajov klienta sú bezplatné.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
% z dlžnej sumy podľa platných právnych predpisov Výška poplatku je závislá od výšky dlžnej sumy (poplatok do výšky 40 €).