Kreditná karta Cetelem CetelemKreditná karta

Kreditná karta od Cetelem je medzinárodná kreditná karta Mastercard, ktorá podporuje platobnú technológiu bezkontaktných platieb -  Contactless.

Z každej platby vám vráti 1% späť,  až do 50 € (mesačne maximálne 1% z úverového rámca, pri maximálnom úverovom rámci 5 000 €).    
Ku kreditnej karte je možné využívať flexibilné splácanie. Sami sa rozhodnete, koľko z dlžnej sumy zaplatíte, nad rámec mesačnej splátky.
Z kreditnej karty si môžete bez poplatku:
  • Previezť peniaze z karty na svoj účet, alebo akýkoľvek iný slovenský účet
  • Zároveň si z karty môžete zaplatiť účty a nastaviť trvalé príkazy
 
O kreditnú kartu môžete požiadať:
  • Online
  • Telefonicky 0850 111 212

 
Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
17,88 % 55 dní Výška mesačnej splátky je rátaná minimálne ako 4 % z úverového limitu karty. 3 roky
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
300 € 5000 € Mesačné zasielanie papierových výpisov na adresu klienta alebo bezplatné elektronické výpisy v klientskej zóne. S možnosťou poistenia, následne je poistenie súčasťou mesačnej splátky Áno, za poplatok.

Minimálny vek od 18   do 69 rokov v deň podania žiadosti, trvalý pobyt na území SR, preukazanie príjmu.
Zamestnanec – preukázanie trvalého príjmu zo závislej činnosti (zo zamestnania),
Fyzická osoba - podnikateľ – preukázanie existencie oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 12 mesiacov,  danove priznanie za predchadzajuce obdobie a potvrdenie o podani DP
Dôchodca – preukázanie príjmu na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (banka akceptuje starobný, invalidný a výsluhový dôchodok).

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 0 € 0 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
Prvý výber z bankomatu v SR alebo v zahraničí je bezplatný, ďalší s poplatkom 5,00 € Prvý výber z bankomatu v SR alebo v zahraničí je bezplatný, ďalší s poplatkom 5,00 €. Prvý výber z bankomatu v SR alebo v zahraničí je bezplatný, ďalší s poplatkom 5,00 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 0 € Zmena výšky úverového rámca, minimálnej mesačnej splátky a údajov klienta sú bezplatné.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
V prípade omeškania klienta so splácaním úveru má banka právo uplatniť si a zúčtovať skutočné náklady spojené s uplatnením pohľadávky € V prípade omeškania klienta so splácaním úveru má banka právo uplatniť si a zúčtovať skutočné náklady spojené s uplatnením pohľadávky €