VISA Gold UniCreditKreditná karta

Doplnkové služby ku kreditnej karte: cestovné poistenie pri cestách do zahraničia,

- bezplatná Email / SMS notifikácia,

- poistenie schopnosti splácať úver,

- možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov,

- členstvo v IAPA,

- informácie o kreditnej karte prostredníctvom elektronického bankovníctva Online Banking, prevody finančných prostriedkov z karty priamo na účet.

Vernostný program SPHERE card - zľavy 5% až 30% u obchodníkov na Slovensku a v Čechách.

Program pre Verných -  ak bezhotovostné transakcie zaúčtované v danom cykle prevýšili 959 € klient neplatí mesačný poplatok za hlavnú kartu.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
17,70% 45 dní 5% z dlžnej sumy 3 roky
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
2 700 € 10 000 € mesačne Ako bezplatná doplnková služba

Vek 18 rokov, občan SR s trvalým pobytom na území SR alebo cudzí štátny príslušník s povolením na trvalý pobyt v SR, minimálny čistý mesačný príjem 280 €, ak ide o príjem zo závislej činnosti, dôchodkovej, resp. sociálnej dávky alebo príjem z prenájmu.

Ak ide o príjem z podnikania, predloženie výpisov z bežného účtu vedeného v inej banke za posledné 3 mesiace, v prípade výplaty mzdy v hotovosti klient predloží okrem potvrdenia o príjme aj výplatné pásky a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Klient je povinný preukázať korešpondenčnú adresu, ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu podľa dokladu totožnosti, ďalším dokladom, napr. dokladom SIPO/účtom za elektrinu resp. za telefón alebo výpisom z bežného účtu z banky.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 0 € 6 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
1 % min. 3 € 1 % min. 5 € 1 % min. 5 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 1 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,50% p. a. 3,32 € 16,60 €