Zverejnené: 08.07.2021

Poštová banka, a. s.


Základné informácie o banke  

Adresa sídla spoločnosti: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 313 40 890
IČ DPH: SK7020000680
Kód banky: 6500
BIC/SWIFT kód: POBNSKBA
Označenie banky: PABK
Infolinka zo SR: 0850 111 666
Infolinka zo zahraničia: +421 2 5960 1122
E-mail: [email protected]
Blokácia platobnej karty zo SR: 0850 111 666
Blokácia platobnej karty zo zahraničia: +421 2 6828 5777

 

Tieto linky vás môžu zaujímať


Domovská stránka banky

Zoznam pobočiek

Zoznam bankomatov

Poštomaty

Kurzový lístok

Cenník

Úrokové sadzby

Internetbanking

                   

Zoznam produktov z portálu Finančný kompas

Termínované vklady

Sporenie

Pôžičky a autoúvery

Bežné účty

Podnikateľské účty

 

História banky

Pôsobnosť Poštovej banky na Slovensku je 21 rokov. V roku 1918 vzniká Poštový úrad šekový, ktorého cieľom je zastaviť odliv kapitálu do Rakúska zo vzniknutého samostatného československého štátu. Od roku 1930 Poštový úrad bol premenovaný na Poštovú sporiteľňu, ktorá  zabezpečovala bankové a obchodné činnosti, úschovu i správu súdnych a správnych depozít a tiež zabezpečovala vklady.

V roku 1948 zaznamenala Poštová sporiteľňa veľký rozvoj, ktorý trval iba veľmi krátko. Činnosť Poštovej sporiteľne bola v roku 1950 zastavená a všetok jej majetok, záväzky aj práva prebrala Štátna sporiteľňa a Štátna banka československá.

V decembri 1992 vznikla akciová spoločnosť Poštovej banky. Od roku 1993 Poštová banka začala svoju činnosť na základe povolenia Národnej banky Slovenska s riadením peňažných služieb na poštách a zároveň spolupracovala s bankovým systémom. Akcionármi Poštovej banky boli vtedy Slovenské telekomunikácie, Slovenská pošta a P.S.K. Viedeň.

Poštová banka začala od júna  2000 úzko spolupracovať so Slovenskou poštou ako zmluvní partneri v oblasti predaja bankových produktov a služieb na poštách. Štát dnes prostredníctvom Slovenskej pošty kontroluje 5 % akcií Poštovej banky.

Poštová banka v decembri 2003 nadobudla viac ako polovičný majetkový podiel v  spoločnosti Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti a v máji 2008 kúpila Poštová banka sto percentný podiel akcií v Poisťovni Tatra. Dnes ju poznáme pod názvom Poisťovňa Poštovej banky.

Od 10.1.2017 banka zmenila svoje logo.

Od 3.7.2021 sa mení sznačka, pod ktorou nájde klient Poštovej banky pobočky, ktoré nie sú na poštách. So zmenou značky prichádza aj modernizácia týchto pobočiek v podobe viacerých noviniek pod značkou 365.bank

Dcérske spoločnosti Poštovej banky:

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách