Termínovaný vklad s UŽITOČNÝM ÚČTOM Poštová bankaMožnosť sledovať pohyby na účte termínovaného vkladu cez Internet banking.  

Možnosť peniaze vybrať už aj počas doby uloženia, bez zrušenia termínovaného vkladu.

Zriadiť Termínovaný vklad je možné aj v mene CZK, ale len na pobočke banky s minimálnym vkladom 300 USD, ktorý je prepočítaný na príslušnú cudziu menu, v ktorej je termínovaný vklad vedený.

 

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Áno 1,00 € Na konci vkladu V januári za predchádzajúci rok k 31.12. Nie, len k termínu splatnosti. Nie, len s poplatkom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Termínovaný vklad na 24 mesiacov s úrokom 0,40 % p.a.

 Pri Termínovanom vklade  s viazanosťou 24 mesiacov, možnosť získať odmenu  vo výške +0,20 % p. a. k štandardnému úroku  pri aktívnom využívaní UŽITOČNÉHO ÚČTU (debetné transakcie vo výške min.200 € mesačne prostredníctvom platobnej karty, pravidelných platieb formou inkasa, trvalého príkazu alebo cez elektronické bankovníctvo - Internet banking alebo mobilná aplikácia).

Podmienky získania odmeny: 

  • v prípade neuskutočnenia výberu/prevodu prostriedkov počas doby viazanosti,
  • pre prvé 2 termínované vklady do výšky max. 100 000 € na 1 termínovaný vklad.

 

Doklad totožnosti

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

V prípade predčasného výberu klientovi nevzniká nárok na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie doby uloženia vkladu.

ODDO24 mesiacov
500 €100000 €0,20%