Zverejnené: 18.07.2019

Tatra banka, a.s.


Základné informácie o banke

Adresa sídla spoločnosti: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930
IČ DPH: SK2020408522
Kód banky: 1100
BIC/SWIFT kód: TATRSKBX
Označenie banky: TATR
Infolinka zo SR: 0800 00 1100
Infolinka zo zahraničia: +421 2 / 5919 1000
DIALOG Live: *1100 alebo *TABA
Fax: 02/5919 1815
E-mail      [email protected]
Blokácia platobnej karty zo SR: 0850 111 100
Blokácia platobnej karty zo zahraničia: +421 2 5919 1000


                                                                                                                                                                    

Tieto linky vás môžu zaujímať

Domovská stránka banky

Zoznam pobočiek

Zoznam bankomatov

Kurzový lístok

Cenník

Úrokové sadzby

Internetbanking

 

Zoznam produktov z portálu Finančný kompas

 

Termínované vklady

Sporenie

Hypotéky

Pôžičky a autoúvery

Kreditné karty

Bežné účty

Podnikateľské účty

 

 

História banky

V roku 1990 vznikla ako prvá súkromná banka na Slovensku pod názvom Tatra banka, a.s. a nadviazala na zvyky najstaršej banky na Slovensku predvojnovej Tatrabanky. V roku 1950 bola Tatrabanka začlenená do Štátnej banky československej pod vplyvom politických pomerov v bývalom Československu a prestala vykonávať svoju činnosť, čiže nevykonávala žiadne  bankové operácie. Banka ale nezanikla, bola v útlme.

Po roku 1989 po zmene politických pomerov v bývalom Československu, novozaložená Tatra banka, a. s.  prevzala meno historicky známej banky. Tatra banka, a. s.  prevzala iba názov po pôvodnej banke, nie však záväzky ani pohľadávky pôvodnej  Tatra banky.

Svoju aktivitu Tatra banka, a.s.  začala rozvíjať v decembri 1991, kde jej cieľom bolo vytvorenie banky s rozsiahlymi bankovými službami  pre klientov zo všetkých skupín obyvateľstva. Prvá pobočka  Tatra banky, a. s. bola otvorená na Vajanského nábreží v Bratislave.  Od roku 2001 bola centrála banky na Hodžovom námestí 3 v Bratislave.

Tatra banka, a.s.  v roku 1998 ako prvá na Slovensku zaviedla internetové bankovníctvo a v roku 1999 zaviedla službu DIALOG, cez ktorú môžu klienti banky vykonávať platobné operácie cez telefón.

Tatra banka, a.s.   je členom Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) a dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Banking Group. Väčšinovým vlastníkom Tatra banky je Raiffeisen International Bank – Holding AG.

 

Dcérske spoločnosti Tatra banky:   

 

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách