Hypotéka bez prekážok bezúčelová Slovenská sporiteľňa


Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet:

 • 0,50% ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie úveru účet Klienta vedený v Banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní.
 • 0,20 % ak je v zmluve o úvere dohodnuté aj Poistenie k úveru a Poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu.
  Zvýhodnenia môže získať Klient jednotlivo pri splnení aspoň jednej z uvedených podmienok, alebo až vo výške - 0,70% p.a., ak Klient splní v čase uzatvorenia zmluvy o úvere obidve podmienky uvedené vyššie.
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Bezúčelová na čokoľvek 7000 € NEOBMEDZENÁ 5 30 70 % 70 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100 % zľava z poplatku za poskytnutie, ak predložíte energetický certifikát nehnuteľnosti financovanej z úveru typu A0 alebo A1.
Bez predloženia energitického certifikátu je poplatok za poskytnutie úveru 300 eur bez ohľadu na výšku úveru.

Úrokové sadzby platné od 1.2.2024:
 • FIX na 1 rok od 4,79% p.a.
 • FIX na 3 roky od 4,99% p.a.
 • FIX na 5 rokov od 4,99% p.a.
 • FIX na 10 rokov od 5,39% p.a.
 • FIX na 15 rokov od 5,39% p.a.

Dofinancovanie hypotéky spotrebným úverom:
 • splatnosť spotrebného úveru do 8 rokov
 • bez poplatku a poskytnutie úveru
 • bez ručiteľa a zabezpečenia

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. Nie
Vstupný vek žiadateľa od 18 do 66 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým pobytom na území SR so schopnosťou splácať úver z pravidelného príjmu a úver zabezpečiť tuzemskou nehnuteľnosťou.

Predložiť doklad totožnosti,

 • potvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr. súd, polícia...),
 • potvrdenie o príjme na základe daňového priznania predkladá účastník úverového vzťahu, ktorý má samostatne zárobkovú činnosť - FO - Podnikateľ, Slobodné povolanie
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
149 € 149 € 0 € € 0 € €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € € Maximálne 1% z predčasne splatenej pohľadávky banky alebo jej časti.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% p.a. 8 € € 8 € €