otp REFINANC úver OTP


Je to úver na refinancovanie existujúcich účelových aj neúčelových úverov s možnosťou refinancovať aj úvery poskytnuté vybranými nebankovými a lízingovými spoločnosťami.

 • možnosť získania finančnej rezervy vo forme navýšenia úveru aj bez dokladovania príjmu,
 • možnosť čerpať úver už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností,
 • bez poplatkov za vypracovanie znaleckého posudku.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 5 000 € 330 000 € 1 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Poplatok za predčasné splatenie v inej banke zaplatí banka za vás.

Úrokové sadzby: 

 • Fix 1 od 1,50% p.a.
 • Fix 3 od 0,89% p.a.
 • Fix 4 od 0,99% p.a.
 • Fix 5 od 0,99% p.a.
 • Fix 7 od 1,15% p.a.
 • Fix 10 od 1,15% p.a.

Spracovateľský poplatok za poskytnutie úveru vo výške 90 €.
Možnosť zníženia úrokovej sadzby za aktívne využívanie účtu v OTP

Aktívne využívanie účtu - poukazovanie mzdy alebo iného príjmu v min. výške 300 € na bežný účet vedený v OTP Banke, min. 3 platby kartou u obchodníka každý mesiac, min. 1 trvalý príkaz alebo 1 výzva na inkaso mesačne.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere

Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým bydliskom na území SR s pravidelným príjmom.

Podmienkou pre získanie úveru je zabezpečenie záložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie.

 

Dva doklady totožnosti,

 • k účelu úveru doložiť doklady k refinancovaným úverom ako je úverová zmluva, doklad o výške zostatku refinancovaného úveru.
 • k predmetu zabezpečenia je potrebné doložiť pôvodný znalecký posudok.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 90 € - max. 90 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
65 € 149 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady banky priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie alebo mimoriadne splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením, avšak najviac vo výške 1% z predčasne splatenej sumy.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% p. a. + štandardná úroková sadzba Skutočné náklady € Skutočné náklady €