MoneyTu onlinepôžička MoneytuMoneyTu 
Pre klientov bánk ČSOB, VÚB, Tatra banky a Poštovej banky sú finančné prostriedky zaslané do 3 hodín od schválenia. Pri opakovanom čerpaní možnosť čerpať až dvojnásobok pôvodného úveru s možnosťou získať výhodnejšie podmienky.
 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Nebanková pôžička 300 € 1500 € 3 12
Stály príjem zo zamestnania alebo dôchodok, trvalý pobyt na území SR, vek žiadateľa minimálne 18 rokov.
Žiadateľ musí byť vlastníkom bankového účtu, nie je v skúšobnej ani výpovednej lehote a nie je voči nemu vedená exekúcia.
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 80 € €
Poplatok za predčasné splatenie
0
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
0 € € 30 € €