mPôžíčka Plus s nulovým úrokom mBankMožnosť vybaviť si pôžičku online (ale len pre existujúcich zákazníkov mBank), noví klienti musia navštíviť niektorú z pobočiek mBank. Prehľad o splátkach a zostatku pôžičky prostredníctvom internet bankingu.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek 350 € 1 500 € 12 24

Ide o klientovu úplne prvú pôžičku v mBank, žiadateľ je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, trvalý zdroj príjmov, trvalé alebo prechodné bydlisko a kontaktná adresa je na území SR, klient nie je v omeškaní so splátkou úveru v inej banke, nemá negatívny záznam v databázach spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau (bankový register), v súčasnosti mBank nie je žiadateľ nič dlžný.

Občiansky preukaz alebo povolenie na trvalý pobyt pre cudzinca a cestovný pas v prípade cudzincov, potvrdenie o príjme na formulári mBank, ak nie je príjem pripisovaný na účet v mBank.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 2 % (min. 0 € - max. Neobmedzene €) 20 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Základná úroková sadzba ECB + 5% p.a. Elektronická 0 €, listová 4 € Odoslanie 3. a ďalšej SMS upomienky 1 €