otp EXPRES úver OTPSchválenie úveru na počkanie.

Nie je potrebné dokladovať použitie peňazí, bez zabezpečenia a bez ručiteľa s pevnou úrokovou sadzbou, možnosť poistenia úveru pre každý prípad.

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Bez ručiteľa. 400 € 20 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 5,40 % p. a.
Podmienka získania úrokovej sadzby:

Aktívne využívanie účtu - poukazovanie mzdy alebo iného príjmu v min. výške 300 € na bežný účet vedený v OTP Banke, min. 3 platby kartou u obchodníka každý mesiac, min. 1 trvalý príkaz alebo 1 výzva na inkaso mesačne.

Žiadateľ vo veku od 24 do 65 rokov,

  • trvalé bydlisko na území SR
  • pravidelný mesačný príjem
  • predloženie dvoch dokladov totožnosti

Predloženie dvoch dokladov totožnosti,

  • príjem zo závislej činnosti dokladovať potvrdením o výške príjmu, ak je príjem overený OTP Bankou v Sociálnej poisťovni nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme,
  • príjem z podnikania dokladovať daňovým priznaním za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti a výpisy z bežného účtu za 2 mesiace
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 2% (min. 33 € - max. Neobmedzene €) 149 €
Poplatok za predčasné splatenie

Poplatok je vo výške nákladov, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením úveru, max. 1 %, resp. 0,50 % z predčasne splatenej istiny. Bez poplatku, platí pre úver vo výške maximálne 10.000, € počas predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% p. a. + štandardná úroková sadzba Skutočné náklady € Skutočné náklady €