Pôžička na splatenie úverov CetelemPôžičku vybavíte bez potreby ručiteľa, bez poplatku za poskytnutie úveru, bez nutnosti založiť si u nás bankový účet, bez dokladovania účelu a bez viazanosti, a to všetko vybavíte z pohodlia domova.
Možnosť poistenia úveru:
K pôžičke si môžete vybaviť rôzne typy poistení napr. poistenie, ktoré kryje stratu zamestnania a pracovnú neschopnosť, získate len za 6,99% z mesačnej splátky. 

O pôžičku môže klient požiadať:

 • Online
 • Telefonicky 0850 111 212
Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie Bez ručiteľa 2 000 € 50 000 € 6 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Preneste si úvery do Cetelem a môžte získať až o 1 % nižšiu úrokovú sadzbu oproti aktuálnej úrokovej sadzbe a to už od 5,9 % ročne.

Navyše, prvých 50 klientov, ktorí požiadajú o úver od 07.11.2022 do 10.12.2022 a tento úver načerpajú do 15.12.2022 v minimálnej výške 5 000 eur a maximálnej výške 50 000 eur, s dobou splatnosti 6 – 96 mesiacov bude odmenených poukazom ALZA v hodnote 50 eur.

 • Vek v deň podania žiadosti 18 až 75 rokov
 • Trvalý pobyt na území SR, u cudzincov povolenie na dlhodobý pobyt
 • Trvalý a dokladovateľný príjem zo závislej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo poberateľ dôchodku:
                    -  Zamestnanec –  trvalý príjem zo závislej činnosti (zo zamestnania),
                    -  Fyzická osoba - podnikateľ – podnikanie v SR minimálne za obdobie 12 mesiacov,
                    -  Dôchodca – akceptujeme starobný, invalidný a výsluhový dôchodok.
 • Nie aktuálne PN, v skúšobnej dobe, vo výpovednej dobe
 • Vlastník bankového účtu
 • Doklad totožnosti (fotokópia oboch strán občianskeho preukazu)
 • Druhý doklad pre overenie totožnosti (napr. vodičský preukaz, pas, ZŤP potvrdenie a pod ...)
 • Výpis z bankového účtu, kam budú zaslané peňažné prostriedky
 • Doklad o pravidelnom príjme.

                        - Typ závisí podľa toho či je klient zamestnaný, dôchodca, alebo SZČO alebo majiteľ spoločnosti. 
                       -  Zamestnaný: výpis bankového účtu, kam chodí pravidelný príjem
                       -  Dôchodca: aktuálny výmer o dôchodku, alebo výpis z bankového účtu, kam má poukazovaný dôchodok
                        - SZČO: aktuálne daňové priznanie, potvrdenie o podaní DP, výpis z podnikateľského bankového účtu

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie

1%, resp. 0,5% z predčasne splatenej čiastky úveru: 

 • platí, len ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10 000 €,
 • podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 1% z predčasne splácanej sumy úveru,
 • ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou, náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 0,5% z predčasne splácanej sumy úveru,
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
V prípade omeškania klienta so splácaním úveru má banka právo uplatniť si a zúčtovať skutočné náklady spojené s uplatnením pohľadávky € V prípade omeškania klienta so splácaním úveru má banka právo uplatniť si a zúčtovať skutočné náklady spojené s uplatnením pohľadávky €