Rozumná pôžička SilversideKaždá žiadosť klienta o Rozumnú pôžičku je posudzovaná individuálne, bez preukazovania účelu jej použitia a bez poplatku za poskytnutie a  ďalších vstupných nákladov.
K Rozumnej pôžičke máte možnosť využiť poistenie schopnosti splácať.
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Nebanková pôžička 500 € 10000 € 12 96
Vek žiadateľa od 18 do 74 rokov,  preukázateľný stály mesačný príjem, bez záznamu v úverovom registri.
Platný občiansky preukaz (v prípade cudzieho štátneho príslušníka platné povolenie na trvalý pobyt na území SR),  
  • vodičský preukaz, cestovný pas alebo preukaz poistenca zdravotného poistenia
  • výpis z účtu
  • potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom
  • ďalšie doklady preukazujúce príjmy a výdavky
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za predčasné splatenie
0
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
3 € 4 €