Spotrebný úver na vyplatenie úverov Slovenská sporiteľňaÚver na vyplatenie predošlých dlhov z iných bánk.

  • poskytnutie pôžičky bez ručiteľa,
  • nemenná výška úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti,
  • bez dokladovania príjmu,
  • možnosť mimoriadných splátok a predčasného splatenia.

O spotrebný úver od 300 € do 6 000 € je možné požiadať online (neplatia podmienky Výhodného súčtu),  pre klientov online cez Internetbanking až do výšky 20 000 €.

Zvýhodnená úroková sadzba s Programom Výhodný účet: :

  • o 1,50% ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie klienta účet vedený v banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní, klient má  sporiaci účet, na ktorý  bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň minimálna suma sporenia, 
  • o 0,50 % ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie k úveru a poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu,
  • o 7,10 % ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie k úveru Senior a poistenie trvá po celú dobu trvania  úverového vzťahu.

Zvýhodnenia môže klient získať jednotlivo pri splnení aspoň jednej z uvedených podmienok alebo vo výške 2,00% resp. 8,60%, ak splní v čase uzatvorenia zmluvy o úvere obidve podmienky uvedené vyššie.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie 300 € 30000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100 % zľava zo spracovateľského poplatku.

Bez poplatku za zmenu podmienok. 

Úrok od 4,9 % p.a. 

Pri refinancovaní úverov za každých 500 €, ktoré si klient prenesie do Slovenskej sporiteľne, získa 10 €.

Podmienkou je účet pre splácanie v Slovenskej sporiteľni, na ktorý bude vyplatená odmena.

Úver nesmie byť predčasne vyplatený do 12 mesiacov od jeho poskytnutia, nakoľko zaniká právo na odmenu banka bude žiadať vrátenie vyplatenej odmeny.

Banka za klienta odošle oznámenia o predčasnom splatení do bánk a spoločností, v ktorých predčasne vypláca úver.

Bez ručiteľa, zabezpečenia a dokladovania príjmu.

 

Občania SR, alebo s pobytom na území SR, vek od 18 do 65 rokov, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu.

Doklad totožnosti, potvrdenie o príjme je potrebné len pre žiadateľov úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni ako napríklad súd, polícia alebo doložiť Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% p. a.

8 € 8 €