Pôžička na čokoľvek Cetelem


Hodnotenie
11x

Pôžičku je možné získať bez založenia si nového bankového účtu, bez dokladovania účelu pôžičky, bez ručiteľa, možnosť pôžičku kedykoľvek predčasne a bezplatne splatiť.

Možnosť poistenia úveru:

Základný súbor (pracovná neschopnosť, plná a trvalá invalidita, smrť) 3,33 % z mesačnej splátky,

Štandardný súbor (pracovná neschopnosť, plná a trvalá invalidita, smrť, poistenie spoludlžníka, hospitalizácia) 4,99 % z mesačnej splátky

Rozšírený súbor (strata zamestnania, pracovná neschopnosť, plná a trvalá invalidita, smrť) 6,99 % z mesačnej splátky (pre osoby, ktoré sú v čase pristúpenia k poisteniu samostatne zárobkovo činnými osobami, tento súbor nezahŕňa poistenie pre prípad straty zamestnania. V prípade pracovnej neschopnosti však majú takéto osoby nárok na poistné plnenie v dvojnásobnej výške).

O pôžičku môže klient požiadať:

  • Online
  • Telefonicky
  • Osobne na pobočke
Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Bez ručiteľa 2 000 € 25 000 € 6 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

Akcia: Požičajte si a vyhrajte iPhone.

Stačí, ak si od 1.3.2019 do  31.3.2019 požiadate o pôžičku v ktorejkoľvek pobočke Cetelem, budete automaticky zaradený do žrebovania.

Podmienky súťaže:

  • počas trvania akcie požiadať o poskytnutie spotrebiteľského úveru s názvom Osobná pôžička osobne v niektorej z 9 mobilných pobočiek Cetelem, 
  • následne BNPP PF prijme návrh klienta na uzavretie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a poskytne klientovi spotrebiteľský úver Osobná pôžička.

Úrok od 5,9% ročne 

Poskytnutie úveru bez poplatku za spracovanie. 

Trvalý pobyt na území SR, v deň podania žiadosti vek 18 až 75 rokov (v prípade žiadosti o pôžičku nad 65 rokov, je potrebné žiadať o pôžičku telefonicky),

Trvalý a dokladovateľný príjem zo závislej, podnikateľskej činnosti alebo poberateľ dôchodku:

Zamestnanec – preukázanie trvalého príjmu zo závislej činnosti (zo zamestnania),

Fyzická osoba - podnikateľ – preukázanie existencie oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 12 mesiacov,

Dôchodca – preukázanie príjmu na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (akceptujeme starobný, invalidný a výsluhový dôchodok).

 

Jeden doklad totožnosti (fotokópia občianskeho preukazu),

  • výpis z bankového účtu, kam budú zaslané peňažné prostriedky,
  • doklad o pravidelnom príjme.

Typ závisí podľa toho či je klient zamestnaný, dôchodca, alebo SZČO.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za predčasné splatenie

1%, resp. 0,50% z predčasne splatenej čiastky úveru.
Poplatok klient platí, len ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10 000 €.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
% z dlžnej sumy podľa platných právnych predpisov Výška poplatku je v závisla od výšky dlžnej sumy - od 5 € do 20 € Vymáhanie dlhu z oddelenia pohľadávok 18,40 €