Zverejnené: 18.07.2019

VÚB (Všeobecná úverová banka, a. s.)


Základné informácie o banke 

Adresa sídla spoločnosti: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IČO: 313 20 15
DIČ: 2020411811
IČ DPH: SK7020000207
Kód banky: 0200
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
Označenie banky: SUBA
Infolinka zo SR: 0850 123 000
Infolinka zo zahraničia: +421 2 4855 59 70
E-mail: [email protected]
Blokácia platobnej karty zo SR: 0850 123 000
Blokácia platobnej karty zo zahraničia: +421 2 4855 59 70

 

Tieto linky vás môžu zaujímať


Domovská stránka banky

Zoznam pobočiek

Zoznam bankomatov

Kurzový lístok

Cenník

Úrokové sadzby

Internetbanking

             

Zoznam produktov z portálu Finančný kompas

 

Termínované vklady

 Sporenie

Hypotéky

Pôžičky a autoúvery

 Kreditné karty     

 Bežné účty

Podnikateľské účty

 

História banky

Všeobecná úverová banka, a. s.   vznikla oddelením od Štátnej banky československej 1.1. 1990. V apríli 1992 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť patriacu pod Fond národného majetku Slovenskej republiky, kde štát mal vlastnícky podiel vo výške  47,8 %.

V histórií Všeobecnej úverovej banky významnú úlohu zohral v druhej polovici roka 2001 vstup vtedajšej talianskej bankovej skupiny Banca Intesa - od 1. 1. 2007 Intesa Sanpaolo. Sídlom skupiny Intesa Sanpaolo po spojení sa stalo mesto Turín. Je väčšinovým akcionárom Všeobecnej úverovej banky s podielom 97,02 % na základnom imaní. Skupina Intesa Sanpaolo má vedúcu pozíciu v Taliansku a je jednou z hlavných bank poskytujúcich finančné produkty a služby fyzickým osobám aj firmám. Pôsobí prostredníctvom dcérskych bánk v Srbsku, Albánsku, Chorvátsku, Maďarsku, v Bosne a Herzegovine,  Egypte, v Slovinsku a  má svoje zastúpenie aj na Ukrajine, v Ruskej federácii a v Rumusku.

Cieľom skupiny Intesa Sanpaolo na Slovensku je ďalší rozvoj VÚB banky ako univerzálneho peňažného ústavu, posilnenie jej služieb poskytovaných firemnej klientele, rozšírenie maloobchodných služieb na báze zmluvných vzťahov medzi firmami a rozvíjanie prepracovaných aktivít na kapitálových trhoch.

Združenie VÚB poskytuje služby ako bankovníctvo, spotrebiteľské financovanie,  lízing, faktoring, asset management, dôchodkové sporenie.

 

Dcérske  spoločnosti banky Všeobecnej úverovej banky:

  • VÚB Factoring, a. s.  - Poskytuje faktoringové služby na Slovensku v plnom rozsahu
  • VÚB Generali, a.s. - VÚB banka a Generali Poisťovňa ako spoločný podnik ponúkajú  od roku 2005 klientom služby súvisiace s vytváraním a spravovaním dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia
  • Consumer Finance Holding, a.s.  - Consumer Finance Holding, a.s. bol založený v roku 2005. Jeho cieľom je  vykonávať správu nad skupinou finančných spoločností poskytujúcich spotrebiteľské úvery nebankovým spôsobom, splátkový a katalógový predaj a leasing ojazdených áut.
  • VÚB Leasing, a.s - Pôsobí na lízingovom trhu už viac ako 21 rokov. Vo svojích službách ponúka aj sprostredkovanie poistných produktov pre  klienta.
  • Nadácia VÚB, ktorá podporuje rozvoj v oblasti vzdelávania, umenia a charity

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách