Zverejnené: 18.07.2019

Slovenská asociácia poisťovní - SLASPO


Základné informácie o SLASPO:

Adresa spoločnosti:     Drieňová 34 (9. poschodie),  820 09 Bratislava 29
IČO:     170 54 303
DIČ:     202 08 78 629
Telefón sekretariátu:     +421 2 3210 1840
      +421 2 4342 9985
FAX:     +421 2 4342 9984
Domovská stránka spoločnosti    

 

História spoločnosti

Slovenská asociácia poisťovní je združenie komerčných poisťovní  s cieľom reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, verejnosti a zahraničiu.

Ekonomické zmeny na Slovensku po roku 1989 sa objavili aj v novom obchodnom chápaní poistenia a vynútili si pružnejšiu reakciu poisťovateľov na potreby poistného trhu. Prirodzený dôsledok bol aj vznik nových poisťovní, ktoré prinášali nové poistné produkty, služby a zároveň oživili poistný trh.

Prvé zmeny v poisťovníctve nastali v roku 1991, a to schválením nových zákonov o poisťovníctve. V Českej republike boli zákony schválené 28.5.1991 a na Slovensku 1.3.1993. Dovtedy boli na trhu iba dve poisťovne a to Česká pojišťovňa, s.p. a Slovenská štátna poisťovňa, š.p.

 

26. apríla 1991 bola podpísaná zmluva Česko- slovenskej asociácie poisťovní (ČSAP) so sídlom na Holíčskej 3 v Bratislave, ktorej zakladateľmi boli Česká pojišťovňa, s.p.,  Slovenská štátna poisťovňa, š.p. a Kooperatíva, česko - slovenská družstevná poisťovňa, a. s. Jej cieľom bolo združovať poisťovateľov s oprávnením vykonávať poisťovaciu činnosť na území ČSFR a vytvoriť aktívny poistný trh s odborníkmi.

Oprávnenie na výkon poisťovacej činnosti v ČSFR malo v roku 1991 päť poisťovní:

 • Česká pojišťovna, a. s., Praha
 • Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava
 • Kooperatíva, česko - slovenská družstevná poisťovňa, Bratislava
 • Istota, š. p., Bratislava
 • Otčina, a. s., Nitra (stala sa členom Slovenskej asociácie poisťovní 15. 4. 1991 súčinnosťou od 1. 5. 1991)

 

4. novembra 1991 dostalo poisťovaciu licenciu aj Pohrebné podporné  združenie Betliar so sídlom v Betliari, GrECO International, Bratislava a Jauch a Hubener, Bratislava. V rámci Slovenska ešte mala zastúpenie aj švajčiarska poisťovňa Zurich  Versicherungs Gesellschaft so sídlom v Bratislave.

11.októbra 1992 bola na zasadnutí v Londýne prijatá Česko- slovenská asociácia poisťovní za pridruženého člena Európskeho výboru poisťovateľov -  Comité Européen des Assurances

Koncom roka 1992 v ČSFR pôsobilo 15 poisťovní z toho 9  v Českej republike a 6 na Slovensku, ktoré boli zároveň aj členmi Česko- slovenskej asociácie poisťovní. V máji 1993 sa členské poisťovne rozhodli, že ČSAP zanikne a vzniknú národné asociácie - Česká asociace pojišťoven vznikla 26. 11. 1993 a Slovenská asociácia poisťovní 5. 11. 1993. V roku 1993 malo povolenie pôsobiť na poistnom trhu na Slovensku 10 poisťovacích spoločností:

 

Dňa 21. 10. 1994 Slovenská asociácia poisťovní bola, ako jedna z nástupníckych organizácií Česko -

slovenskej asociácie poisťovní, samostatne prijatá do CEA (Európskeho výboru  poisťovateľov - Comité Européen des Assurances) za pridruženého člena  na výročnom zasadnutí Generálneho zhromaždenia CEA. Koncom roka 1994 bolo na slovenskom poistnom trhu 12 poisťovní, Slovenská asociácia  poisťovní mala  9 členov:  (od 1. 1. 1994 do asociácie vstúpila Česká poisťovňa  - Slovensko,  a. s.).

Od  novembra 1995 začala pôsobiť Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve -  združenie právnických osôb s oprávnením vykonávať nezávislú sprostredkovateľskú činnosť v oblasti poisťovníctva v SR.

 

Zoznam poisťovní na slovenskom poistnom trhu:

 

Riadní členovia asociácie:

 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AXA životní pojišťovna a. s. ,pobočka poisťovne z iného členského štát
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s
 • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ERGO Poisťovňa, a. s
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • KOMUNÁLNA poisťovňa a. s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.Vienna Insurance Group
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
 • Poštová poisťovňa, a. s
 • Union poisťovňa, a. s
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 

Stálí pridružení členovia:

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách