otp TERMÍNOVANÝ vklad OTP


Hodnotenie
1x


Možnosť automatickej obnovy, resp. automatického zrušenia termínovaného vkladu a jeho prevodu na iný účet v OTP Banke.

Možnosť zriadenia Termínovaného vkladu aj prostredníctvom Internetbankingu. TV v EUR cez Internetbanking si môžete zriadiť s dobou viazanosti 7 až 365 dní, parametre TV v EUR zriadeného cez Internetbanking sú zhodné s parametrami otp TERMÍNOVANÉHO vkladu v EUR zriadeného na pobočke.

Ak máte voľné prostriedky v cudzej mene, môžete si zriadiť Termínovaný vklad v cudzej mene s minimálnym vkladom 8 000 CZK, 150 GBP, 400 CHF, 200 USD.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 150 € Na konci vkladu Vyhotovovanie výpisov v požadovanej frekvencii bezplatne Nie, len v deň splatnosti Nie, len s poplatkom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Zvýhodnený termínovaný vklad

  • bonusová úroková sadzba 1,50% p. a. počas prvého obdobia viazanosti na 12 mesiacov
  • bonusovú úrokovú sadzbu 1,50 % p. a. klient získa pri investovaní do podielového fondu IAD zriadeného bankou do 10 dní od otvorenia 12 mesačného termínovaného vkladu. 
  • vložená suma na termínovaný vklad môže byť až do výšky investície do podielového fondu
  • vklad je chránený v plnej výške Fondom ochrany vkladov 

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Preukaz totožnosti, termínovaný vklad zriaďuje banka klientom, ktorí najneskôr v deň uzavretia zmluvy dovŕšili 15 rokov veku.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

V prípade predčasného výberu (zrušenia) termínovaného vkladu banka zníži úroky z vyberanej sumy za určitý počet dní. Pri viazanosti: 

  • do 30 dní za 10 dní,
  • do 90 dní za 20 dní,
  • do 180 dní za 50 dní,
  • do 365 dní za 120 dní,
  • do 730 dní za 180 dní,
  • do 1095 dní za 180 dní.

Maximálne však do výšky akumulovaných úrokov za vyberanú sumu v čase predčasného výberu, resp. ukončenia vkladu (pri sankčnom poplatku sa nesiaha na klientov pôvodný vklad).

ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov
150 €neobmedzene0,01%0,01%0,05%0,05%0,05%0,05%