Termínovaný vklad s Osobným účtom Slovenská sporiteľňaGarantovaný úrok počas celej doby viazanosti vkladu, finančné prostriedky sú chránené Fondom na ochranu vkladov.

Možnosť otvoriť si aj devízový Termínovaný vklad s minimálnym vkladom 10 000 CZK , 500 USD, 500 GBP a 500 CHF. Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu je 0 %.

Lepšie úroky v rámci Programu Výhodný súčet

+ 0,10% p.a. pre termínovaný vklad s Dobou viazanosti do 12 mesiacov 

+ 0,20% p.a. pre termínovaný vklad s Dobou viazanosti 12 a viac mesiacov 

Podmienky zvýhodnenia:

  • klient má účet vedený v banke, a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní 
  • účet bude vedený v banke nepretržite minimálne do konca doby viazanosti 
  • klient má v banke vedený účet sporenia
  • na účet sporenia bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň minimálna suma sporenia

 

Pre Termínovaný vklad v EUR s viazanosťou na 12 mesiacov banka ponúka zvýhodnenú úrokovú sadzbu pre Kombi vklady.

Kombi vklad 1.5

Úroková sadzba 1,50 % p.a.
Kombinácia vkladu s 12-mesačnou viazanosťou a investície do podielového fondu SPORO Aktívne portfólio. Minimálna výška celkovej investície: 1500 €

Rozdelenie celkovej investície:

  • 1/3 investície ako vklad na Vkladovom účte (min. 500 €)
  • 2/3 investície do SPORO Aktívne portfólio (min. 1000 €)

Pri investovaní do SPORO Aktívneho portfólia v rámci produktu Kombi vklad je základný vstupný poplatok vo výške 0,80 %, zľavy zo základných vstupných poplatkov sa neuplatnia.

Kombi vklad 2.0

Úroková sadzba 2,00 % p.a.

Kombinácia vkladu s 12-mesačnou viazanosťou a investície do podielového fondu SPORO ŠIP Aktiv. Minimálna výška celkovej investície: 1500 €

Rozdelenie celkovej investície:

  • 1/3 investície ako vklad na Vkladovom účte (min. 500 €)
  • 2/3 investície do SPORO ŠIP Ativ (min. 1000 €)                    

Pri investovaní do SPORO ŠIP Aktiv v rámci produktu Kombi vklad 2.0 je základný vstupný poplatok vo výške 1,00 %, zľavy zo základných vstupných poplatkov sa neuplatnia.

Kombi vklad 2.5

Úroková sadzba 2,50 % p.a.
Kombinácia vkladu s 12-mesačnou viazanosťou a investície do SPORO Globálneho akciového fondu. Minimálna výška celkovej investície: 1500 €

Rozdelenie celkovej investície:

  • 1/3 investície ako vklad na Vkladovom účte (min. 500 €)
  • 2/3 investície do SPORO ŠIP Ativ (min. 1000 €)                    

Pri investovaní do SPORO Globálneho akciového fondu v rámci produktu Kombi vklad 2.5 je základný vstupný poplatok vo výške 1,20 %, zľavy zo základných vstupných poplatkov sa neuplatnia.

V prípade nedodržania  podmienok je vklad úročený základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p. a..

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Áno 500 € Na konci vkladu ročná Nie, pri ukončení viazanosti bezplatne inak s poplatkom Nie, mimo termínu splatnosti s poplatkom
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Predloženie dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu vo výške 500 EUR.

Klient získa zvýhodnenú úrokovú, ak má v banke vedený účet a každý mesiac bude v prospech účtu poukazovaný príjem vo výške minimálne 250 EUR, nepretržite do konca Doby viazanosti vkladu.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu bude 0 %.

ODDO1 mesiac12 mesiacov36 mesiacov
500 €500000 €0,11%