Zverejnené: 18.07.2019

Slovenská sporiteľňa, a. s.


Základné informácie o banke

Adresa sídla spoločnosti: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00 151 653
DIČ: 2020411536
IČ DPH: SK7020000262
Kód banky: 0900
BIC/SWIFT kód: GIBASKBX
Označenie banky: SLSP
Infolinka zo SR: 0850 111 888, 0915 111 888, 0910 111 888
Infolinka zo zahraničia: +421 2 58 26 81 11, +421 915 111 888
Fax: +421/2/58 26 86 70
E-mail: [email protected]
Blokácia platobnej karty zo SR: 0850 111 888
Blokácia platobnej karty zo zahraničia: +421 2 58 26 81 11

 

Tieto linky vás môžu zaujímať


Domovská stránka banky

Zoznam pobočiek

Zoznam bankomatov

Cenník

Úrokové sadzby

Internetbanking

                

Zoznam produktov z portálu Finančný kompas

Termínované vklady

Sporenie

Hypotéky

Pôžičky a autoúvery

Kreditné karty

Bežné účty

Podnikateľské účty

 

História banky

História Slovenskej sporiteľne siaha až do 19.storočia. Od roku 1819 na Slovensku boli aktívne pobočky Die Erste oesterreichische Spar-Casse v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Levoči. Postupom času sa premenili na samostatné sporiteľne v mestách Bratislava, Trnava, Košice.

V roku 1953 sa začala písať nová história vznikom Československej štátnej sporiteľne. Ako samostatný článok začala pôsobiť od roku 1969 pod názvom Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú.

Univerzálnu  bankovú licenciu získala banka v roku 1990.  Svoje služby rozšírila aj medzi  podnikateľských a inštitucionálnych klientov.  V roku 1994 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť s pôsobením pod obchodným menom Slovenská sporiteľňa, akciová spoločnosť.

Podpísaním zmluvy medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Erste Bank o predaji väčšinového podielu akcií sa Slovenská sporiteľňa zaradila do silnej finančnej skupiny Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. K podpisu zmluvy došlo v roku 2001.

Aktivity banky a jej klientov v zahraničí  sú podporené členstvom Slovenskej sporiteľne v medzinárodnom platobnom združení S.W.I.F.T. a za pomoci korešpondenčných bánk.

Na Slovensku je Slovenská sporiteľňa prvou bankou,  ktorá dostala licenciu na vydávanie a prijímanie všetkých kariet spoločnosti  VISA International.

 

Dcérske spoločnosti Slovenskej sporiteľne s väčšinovou účasťou

 •     Erste Group IT SK. Spol. s. r. o.
 •     Procurement Services SK, s. r. o.
 •     Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s.
 •     Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a. s.

Spoločnosti s podielom Slovenskej sporiteľne a/alebo Erste Group Bank

Partnerské spoločnosti na Slovensku

Spoločnosti Erste Group v zahraničí

 •     Erste Bank Oesterreich
 •     Austrian Savings Banks Group
 •     Česká spořitelna
 •     Erste Bank Hungary
 •     Erste Bank Croatia
 •     Erste Bank Serbia
 •     Banca Comerciala Romana

 

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách